Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Indonesië, sponsorprogramma Sambas

Kinderen die werken op het land in plaats van leren op school, alcoholmisbruik onder jongeren, ondervoeding, slechte hygiëne en ouders die hun inkomen verliezen. Het projectgebied Sambas ligt in op het eiland Kalimantan en grenst aan Maleisisch Borneo. Er is veel armoede in dit gebied (10% leeft zelfs onder de armoede grens), waardoor vooral kinderen erg kwetsbaar zijn!

Het programma is in 2006 gestart. World Vision wil samen met de lokale bevolking van Sambas in 15 jaar een duurzame verandering teweeg brengen. Verbetering die blijvend is en het leven van kinderen tot bloei brengt. Daarom werkt World Vision aan de volgende doelen:

  • meer en beter onderwijs;
  • goede gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar;
  • verbeteren van landbouwtechnieken;
  • betere economische ontwikkeling.

Onderwijs

Nu: kinderen maken school niet af
Ouders vinden onderwijs minder belangrijk. Zij willen liever dat de kinderen meehelpen op het land. De kwaliteit van de lessen is helaas ook onvoldoende, doordat veel leraren niet de juiste opleiding en vaardigheden hebben. Kinderen hebben bijna geen leesboeken en door onderontwikkeling zijn er ook veel sociale problemen onder jongeren, zoals alcoholmisbruik en seks op jonge leeftijd. 

Straks: school is leuk en nuttig!
De lesmethodes zijn verbeterd en leraren betrekken kinderen op een goede manier bij de les. Kinderen gaan met plezier naar school. Ze leren op school hoe ze groente en fruit moeten verbouwen, zodat ze gezonder leven. Door een mobiele bibliotheek kunnen kinderen in afgelegen dorpen ook boeken lezen. World Vision zorgt ervoor dat ouders, dorpsleiders en kinderen weten dat onderwijs belangrijk is voor hun toekomst, daardoor halen meer kinderen een diploma. 

Gezondheid

Nu: veel zieke babies
Er is weinig aandacht voor de gezondheid van jonge kinderen. Zij krijgen slecht te eten waardoor er veel ondervoeding is. Slechts 17% van de moeders geeft borstvoeding, terwijl dit zo belangrijk is voor de groei en bescherming van kinderen tegen ziektes en ondervoeding. Ook zijn er bijna geen kleuterscholen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Omdat de bevolking hygiëne niet belangrijk vindt, zijn er onnodig veel zieke kinderen met bijvoorbeeld diarree.

Straks: jonge kinderen groeien gezond op
World Vision traint moeders en gezondheidswerkers met kennis over de groei en ontwikkeling van jonge kinderen. Babies krijgen borstvoeding en zijn daardoor gezond en ook andere jonge kinderen krijgen goede voeding. De mensen in het dorp zorgen voor een hygiënische omgeving en steunen de gezondheidsvoorlichters in hun werk. Verder gaan alle jonge kinderen naar een kleuterschool wat ook meteen het gezondheidscentrum is. Als de kinderen zes jaar zijn, zijn ze helemaal klaar om naar de basisschool te gaan! Lokale organisaties en overheden werken mee aan ons programma zodat de initiatieven ook op de lange termijn ondersteund blijven.

Economische ontwikkeling

Nu: te weinig geld voor kwetsbare kinderen
Vijftigduizend mensen leven onder de armoede grens. Een gezin kan ongeveer een dollar per dag aan voedsel besteden en ook het bestedingspatroon is een probleem. Voeding, gezondheid en onderwijs krijgen niet altijd prioriteit. Ook is ontbossing een probleem, omdat met het verdwijnen van de natuurlijke hulpbronnen zij ook hun inkomen verliezen en hetzelfde geldt voor de uitputting van rubberbomen. 

Straks: meer geld voor een hoopvolle toekomst
Gezinnen krijgen een beter inkomen doordat World Vision zorgt voor training en goede zaden, zodat de rubberproductie verhoogd. De boeren werken samen in coöperaties en hebben hierdoor een betere onderhandelingspositie. Daarnaast zet het hele dorp, samen met de kinderen in een onderwijsproject, zich in tegen ontbossing. Zodat de kinderen ook later nog in het dorp kunnen wonen en werken. En nog een mooi resultaat: kinderen hoeven niet meer op het land te werken maar gaan naar school, want daar is inmiddels voldoende geld voor!

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

  • 1329 meisjes en 659 jongens hebben het afgelopen jaar geprofiteerd van de training, die hun leraren kregen over de Green School Approach.
  • 96,1% van de kinderen in groep 6 kunnen naar behoren lezen en schrijven.
  • 508 jongens en 496 meisjes in de leeftijd 0 - 5 jaar hebben afgelopen jaar geprofiteerd van de training die hun ouders kregen over gezonde voedingspatronen.
  • 55% van de huishoudens in Sambas geeft aan dat zij dankzij de training van World Vision een verhoogd inkomen hebben.
  • 93% van de boeren geeft aan de de kwaliteit van hun product omhoog is gegaan, dankzij de training die ze van World Vision kregen over het verbouwen, oogsten en bewerken van gewassen.

Deel artikel