Hoofdinhoud

Ethiopië – Sponsorprogramma Dembia

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kun je steunen via ons sponsorprogramma. Met jouw sponsorbijdrage help je niet alleen jouw sponsorkind, maar ook zijn of haar familie en de gemeenschap.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Dembia

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van lesprogramma’s is onvoldoende. Er zijn niet genoeg klaslokalen, schoolbanken en lesmaterialen. Leraren zijn niet voldoende toegerust om de kinderen goed te onderwijzen.

Oogsten mislukken

Er valt weinig regen en de bodem raakt uitgeput waardoor er veel oogst verloren gaat. Er is onvoldoende voedsel en veel gezinnen lukt het niet om in hun basisbehoeften te voorzien.

Gezondheid en hygiëne

Door gebrek aan goede sanitaire voorzieningen zijn veel kinderen regelmatig ziek. Veel kinderen krijgen malaria, longontsteking en diarree. Ook beschikken klinieken niet over de middelen om goede gezondheidszorg te bieden.

De situatie in Dembia (sponsorprogramma in Ethiopië)

Het projectgebied Dembia ligt in Ethiopië. Er wonen veel kwetsbare kinderen in het projectgebied zoals wezen en kinderen met een handicap. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar (zie problemen in kader) en hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief.

Het programma is in 2007 gestart. World Vision wil samen met de bevolking van Dembia zorgen voor duurzame verandering. En zo een hoopvolle toekomst bieden aan alle kinderen in het project.

Dembia

‘Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.’

Dit zijn de doelen waar we ons voor inzetten in ons sponsorprogramma in Ethiopië

ONDERWIJS

Bevorderen van de leesvaardigheid

De eerste jaren vormen de basis voor de ontwikkeling van een kind. Daarom geven we extra aandacht aan kinderen van 3-6 jaar die nog niet naar school gaan. Op 9 basisscholen hebben we peuterspeelzalen gevestigd, waar kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Helaas blijft de leesvaardigheid van veel jongens en meisjes in Dembia achter. Via onze ‘unlock literacy’-aanpak stimuleren we op verschillende manieren lezen, schrijven en rekenen. Zo zijn er in zes dorpen bibliotheken ingericht waar kinderen boeken lenen om thuis te lezen. Ook kunnen ze hier hun huiswerk maken, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.

Sponsorprogramma Ethiopië
Sponsorprogramma Ethiopië

WATER EN SANITATIE

Voorzien in schoon drinkwater

Schoon drinkwater is een belangrijk speerpunt in het sponsorprogramma in Ethiopië. Samen met de bevolking in Dembia renoveren we bestaande waterpunten in dorpen en op scholen. Daarbij installeren we ook zonnepanelen op de pompen. Vrouwen hoeven hierdoor niet meer lang te pompen of op anderen te wachten en ook mensen met een fysieke beperking kunnen nu water halen.

Bij basisscholen krijgen de toiletblokken een speciale ruimte waar meisjes en juffen zich kunnen verschonen tijdens hun menstruatie (want anders komen ze niet naar school tijdens hun menstruatieperiode). Ook bouwen we toiletten bij de mensen thuis en stimuleren we een betere afvalverwerking.

WATER EN SANITATIE

Voorlichting over goede hygiëne

Om ziektes te voorkomen is goede hygiëne belangrijk. We organiseren voorlichtingscampagnes om mensen hier (nog) meer bewust van te maken. Daarnaast richten we ook ‘WASH school clubs’ op: scholieren vertellen hun klasgenoten over bijvoorbeeld het belang van handenwassen na toiletbezoek. Deze lessen sijpelen ook door naar de ouders, thuis ontstaat ook een gedragsverandering.

Een mooi voorbeeld van hoe je twee problemen in een keer kunt aanpakken: jongeren krijgen een baan in een ‘WASH business centre’. Ze maken hier van alles: van zeep tot toiletbrillen.

sponsorprogramma Ethiopië
sponsorprgramma Ethiopië

KINDERBESCHERMING EN PARTICIPATIE

Bewustwording creëren

We maken de gemeenschap bewust van hun rechten en geven hen de kennis en vaardigheden om zelf hun belangen te behartigen. Dit doen we o.a. door deelname aan belangrijke internationale dagen, zoals Wereldkinderdag, Internationale dag van personen met een handicap en Internationale vrouwendag. Kinderen organiseren zelf campagnes!

De gemeenschap in Dembia heeft haar eigen manieren om zorg te dragen voor de meest kwetsbare gezinnen. Om in de behoeften van deze kinderen te voorzien werkt het programma nauw samen met ‘gemeenschapszorgcoalities.’ Zo zijn o.a. al huizen gebouwd door daklozen, werden kinderen ondersteund middels schoolgeld of ontvingen zij een bijdrage voor de kosten van medische zorg. Zo zorgen we ervoor dat het sponsorprogramma in Ethopië bijdraagt aan het leven van deze kinderen.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!