Hoofdinhoud

Oeganda – Sponsorprogramma Alito

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kun je steunen via ons sponsorprogramma. Met jouw sponsorbijdrage help je niet alleen jouw sponsorkind, maar ook zijn of haar familie en de gemeenschap.

Ons sponsorprogramma in Oeganda in Alito focust zich op onderwijs en het verbeteren van het leven van de gezinnen.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Alito

Onderwijs

Veel kinderen kunnen niet lezen en schrijven. Er zijn onvoldoende lesmaterialen en de kennis van goede lesmethoden ontbreekt. Veel klaslokalen zitten overvol met kinderen door het tekort aan leraren. Kinderen moeten niet alleen het lesmateriaal met elkaar delen, maar ook de tafels (1 tafel voor 11 kinderen).

Scholen missen voorzieningen zoals voldoende wc-gebouwen. Schoolvoedingsprogramma’s worden niet ondersteund door ouders.

Kinderen, vooral meisjes, moeten werken of worden uitgehuwelijkt voor extra inkomen. Hierdoor kunnen veel kinderen niet meer naar school. Ouders zien de toegevoegde waarde van onderwijs niet in doordat de schoolprestaties niet goed zijn.

Leven in armoede

Een groot deel van de bevolking leeft van een laag inkomen. Boeren hebben een gebrek aan duurzame landbouwmethodes en beperkte toegang tot moderne landbouwhulpmiddelen.

Doordat weinig landbouwproducten op de markt komen, ervaren veel gezinnen een tekort aan voedsel en leven ze een groot gedeelte van de seizoenen in honger. Kinderen helpen mee bij het werken op het land of het verkopen van de producten op de lokale markt.

Veel gezinnen hebben geen ervaring of de mogelijkheid tot het sparen van inkomsten. Ook hebben ze geen toegang tot leningen of andere financiële hulp. Hierdoor leven veel gezinnen in armoede.

De situatie in Alito

Het projectgebied Alito ligt in het noorden van
Oeganda, in de Kole district.

We hebben andere programma’s in Oeganda die al jarenlang kinderen hoop op een betere toekomst geven.


Dit sponsorprogramma in Oeganda is in 2023 gestart. World Vision wil samen met de bevolking van Alito in tien jaar
duurzame verandering teweegbrengen. Positieve
verandering die blijvend is en een hoopvolle toekomst biedt aan alle kinderen in het project

‘Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.’

Dit zijn de doelen waar we ons voor inzetten in Alito

ONDERWIJS

Verbeteren van het onderwijs

  • Er zijn voldoende en goede lesmaterialen.
  • Leraren krijgen bijscholingscursussen en kunnen leerzaam lesgeven met de juiste materialen. Er zijn voldoende leraren en de kinderen krijgen meer persoonlijk aandacht.
  • Ouders begrijpen het belang van onderwijs, waardoor kinderen vaker naar school gaan en ze minder thuis werken.
  • Er is meer aandacht voor kwesties als tienerhuwelijken en -zwangerschappen, waardoor meisjes meer naar school kunnen.
  • De leerprestaties zijn beter en meer kinderen die het basisonderwijs afmaken. Hierdoor hebben jongeren meer kans op werk na het afronden van hun leertraject. Door goed onderwijs krijgen deze kinderen een eerlijke kans in het leven.
Voeding

LEVENSONDERHOUD

Verbeteren levensonderhoud

  • In de gemeenschappen zijn er actieve spaargroepen en wordt er financiële hulp aangeboden.
  • Er is aandacht voor klimaatslimme landbouw en de gemeenschap onderhoud de samenwerking met milieubeschermingsorganisaties.
  • Boeren verdienen een beter inkomen vanuit de landbouwproductie.
  • Het gezinsinkomen is verbeterd, waardoor in de basisbehoeften van kinderen kan worden voorzien.
  • De gemeenschap oefent zelfstandig invloed uit op de lokale regering om voorstellen in te dienen en tekortkomingen bespreekbaar te maken.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!