Kinderen dansen in een rondje

Raad van Toezicht

World Vision Nederland werkt met een Raad van Toezicht-model, waarbij de dagelijkse leiding van de organisatie in handen is van een Raad van Bestuur (nu één directeur/bestuurder). De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak om de bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid.

De RvT toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken handelt in lijn met de goedgekeurde strategie en in het belang van de organisatie en haar doelstelling. Daarnaast toetst zij of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt van iedereen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken is. De RvT geeft onder andere formele goedkeuring aan het meerjarenbeleid met bijbehorende begroting en de jaarplannen met bijbehorende begroting.

Leden van de Raad van Toezicht zetten zich in op vrijwillige basis. Ze delen hun tijd, expertise en betrokkenheid belangeloos om ervoor te zorgen dat World Vision Nederland haar missie en doelstellingen op een effectieve en verantwoorde manier kan realiseren.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Ingrid Allemekinders

Ingrid Allemekinders

Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Audit & Risk Committee

Partner bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Lid sinds september 2019

Justin Byworth

Vertegenwoordiger World Vision International

Global Humanitarian Director bij World Vision International

Lid sinds september 2023

Johan van Renselaar

Johan van Renselaar

Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter Audit & Risk Committee

Partner bij Anders Invest B.V.

Lid sinds maart 2017

Walter Wassenaar

Walter Wassenaar

Lid Raad van Toezicht
Lid Governance Committee

Directeur van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool en Prins Willem-Alexanderschool, stichting Prohles in Katwijk

Lid sinds maart 2017

Angela van Beek

Junior lid Raad van Toezicht

Key Account Manager Veenhuizen Groep

Lid sinds maart 2024

Arco van Wessel

Arco van Wessel

Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Governance Committee

Voorzitter Raad van Bestuur De Passie scholen

Lid sinds september 2019

Thaddeus Anim-Somuah

Lid Raad van Toezicht

Global Senior Manager Sustainability bij Philips

Lid sinds maart 2024

Bezoek Noodhulp Turkije

In januari 2024 bracht Arco van Wessel, samen met Marco van der Graaf en andere collega’s van World Vision, een bezoek aan Turkije. Dit was een jaar na de aardbeving. Ze bezochten projecten die met steun van Giro555 opgezet zijn, zoals een opvang voor gezinnen waar kinderen terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning.

Dutch Relief Alliance Afghanistan

Projectbezoek Oeganda

In januari 2023 bracht de Raad van Toezicht een bezoek aan diverse projecten in Oeganda. World Vision helpt daar 3.8 miljoen kinderen. Tijdens het bezoek ging de Raad van Toezicht onder andere langs bij een school, een koffieplantage en een gezondheidscentrum om de duurzame ontwikkelingen van dichtbij te zien.