Raad van Toezicht

World Vision Nederland werkt met een Raad van Toezicht-model, waarbij de dagelijkse leiding van de organisatie in handen is van een Raad van Bestuur (nu één directeur/bestuurder). De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak om de bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid.

De RvT toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken handelt in lijn met de goedgekeurde strategie en in het belang van de organisatie en haar doelstelling. Daarnaast toetst zij of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige belangenafweging heeft gemaakt van iedereen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken is. De RvT geeft onder andere formele goedkeuring aan het meerjarenbeleid met bijbehorende begroting en de jaarplannen met bijbehorende begroting.

Leden van de Raad van Toezicht zetten zich in op vrijwillige basis. Ze delen hun tijd, expertise en betrokkenheid belangeloos om ervoor te zorgen dat World Vision Nederland haar missie en doelstellingen op een effectieve en verantwoorde manier kan realiseren.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Ingrid Allemekinders

Ingrid Allemekinders

Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Audit & Risk Committee

Partner bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Lid sinds september 2019

Justin Byworth

Vertegenwoordiger World Vision International

Global Humanitarian Director bij World Vision International

Lid sinds september 2023

Johan van Renselaar

Johan van Renselaar

Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter Audit & Risk Committee

Partner bij Anders Invest B.V.

Lid sinds maart 2017

Walter Wassenaar

Walter Wassenaar

Lid Raad van Toezicht
Lid Governance Committee

Directeur van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool en Prins Willem-Alexanderschool, stichting Prohles in Katwijk

Lid sinds maart 2017

Almatine Leene

Almatine Leene

Lid Raad van Toezicht
Aanspreekpunt Safeguarding

Predikant bij GKV Hattem-Noord, docent bij Viaa Hogeschool Zwolle

Lid sinds maart 2021

Arco van Wessel

Arco van Wessel

Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Governance Committee

Voorzitter Raad van Bestuur De Passie scholen

Lid sinds september 2019

Op dit moment zoekt de Raad van Toezicht naar nieuwe leden. Bekijk de vacature via onderstaande knop.

Projectbezoek Oeganda

In januari 2023 bracht de Raad van Toezicht een bezoek aan diverse projecten in Oeganda. World Vision helpt daar 3.8 miljoen kinderen. Tijdens het bezoek ging de Raad van Toezicht onder andere langs bij een school, een koffieplantage en een gezondheidscentrum om de duurzame ontwikkelingen van dichtbij te zien.