Hoofdinhoud

Tanzania – Sponsorprogramma Idumbala

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kun je steunen via ons sponsorprogramma. Met jouw sponsorbijdrage help je niet alleen jouw sponsorkind, maar ook zijn of haar familie en de gemeenschap.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Idumbala

Ziekte door vervuild water

Er is weinig kennis over gezondheid en hygiëne. Zo’n 40% van de bevolking in Idumbala wordt ziek door het gebruik van vervuild water. Zo gebruiken ze hetzelfde water als de dieren en dat levert infecties op.

Te weinig geld, te weinig eten

Boeren gebruiken verouderde landbouwmethoden. Dit levert weinig oogst en inkomsten op. Door deze tekorten heeft bijna 50% van de kinderen een groeiachterstand.

Geweld tegen kinderen

Als gevolg van alcocholmisbruik vinden veel verkrachtingen plaats. Het percentage zwangere vrouwen met HIV ligt rond de 10%. Veel kinderen zijn wees en zijn kwetsbaar voor misbruik en geweld.

De situatie in Idumbala

Projectgebied Idumbala ligt in het zuiden van Tanzania, in de Iringa regio. Omdat het ver van de bewoonde wereld ligt, leeft 95% van de gezinnen van hun eigen land. Als de oogst tegenvalt, heeft dat grote gevolgen.

Gezinnen zijn heel arm; er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Het is lastig om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Hierdoor hebben kinderen in deze gemeenschap nauwelijks toekomstperspectief.

Samen met lokale partners en de inwoners van Idumbala werken we vanaf 2021 toe naar blijvende verandering voor kwetsbare kinderen, ook nadat wij weg zijn.

Sponsorprogramma Idumbala

Neem een kijkje in het projectgebied

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

‘Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.’

Dit zijn de doelen waar we ons voor inzetten

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Kinderen hebben geen honger meer

We willen dat gezinnen in Idumbala meerdere inkomstenbronnen hebben en niet alleen maar afhankelijk van de oogst voor hun geld. We richten spaargroepen op. Mensen kunnen hier in geval van nood een beroep op doen en ze kunnen ook samen sparen. Vanuit de pot wordt een deel opzij gezet waarmee de gemeenschap zorgt voor de meest kwetsbaren, zoals weduwen en arme gezinnen.

Dankzij landbouwtrainingen vergroten zij hun oogsten en krijgen ze meer inkomsten. En ze putten hun grond niet uit. Door voedzame gewassen en doordat ouders meer geld verdienen hebben kinderen genoeg te eten en groeien ze goed.

WATER EN HYGIËNE

Zorgen voor veilig drinkwater

We bouwen, samen met de bevolking veilige waterpunten op publieke plekken en scholen zodat kinderen niet meer sterven aan ziektes die door verontreinigd water worden veroorzaakt. De afstand tot deze waterpunten zal voor iedereen goed aan te lopen zijn. De gemeenschap is zelf verantwoordelijk en leert hoe ze deze waterpunten kunnen onderhouden.

Ook bouwen we toiletten en er is niets meer is wat kinderen (en vooral meisjes) ervan weerhoudt om veilig naar school te kunnen gaan. Geestelijk leiders en getrainde gezondheidsvrijwilligers houden bewustwordingscampagnes en geven voorlichting over gezond leven.

KINDERBESCHERMING EN -PARTICIPATIE

Bewustwording creëren

We maken mensen ervan bewust dat zijzelf en de kinderen in hun gemeenschap uniek geschapen zijn en waarde hebben. We willen ouders helpen om te zorgen dat het alcoholgebruik afneemt, dat ze hun kinderen niet misbruiken, dat hun gezinnen veilig zijn.

We werken toe naar een krachtige gemeenschap, die op eigen benen staat en in staat is voor hun eigen rechten op te komen, bijvoorbeeld bij de lokale overheid. Ze pakken hierdoor de problemen in hun gemeenschap zelf aan. Kinderen zijn veilig omdat ze als waardevol worden gezien en er lokale beschermingsmechanismen aanwezig zijn.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!