Hoofdinhoud

Filipijnen – Sponsorprogramma Noord-Cotabato

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kun je steunen via ons sponsorprogramma. Met jouw sponsorbijdrage help je niet alleen jouw sponsorkind, maar ook zijn of haar familie en de gemeenschap.

Het sponsorprogramma in de Filipijnen, in Noord-Cabato richt zich op armoede & voeding, onderwijs en het voorkomen van natuurrampen.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Noord-Cotabato

Armoede & voeding

In Noord-Cotabato hebben veel gezinnen een inkomen onder de armoedegrens, Hierdoor kunnen veel ouders niet voor de basisbehoeften van hun kinderen zorgen. Kinderen lijden vaak aan
ondergewicht.

Onderwijs

Veel ouders kunnen geen leesboeken en lesmateriaal kopen voor hun kinderen door een laag inkomen. Daardoor hebben de kinderen beperkte toegang tot onderwijs en kunnen ze niet goed lezen en schrijven.

Natuurrampen

Gezinnen in armoede zijn kwetsbaar voor natuurrampen, vooral in gebieden met overstromingen en aardverschuivingen. Klimaatverandering heeft hier een langetermijneffect en treft de meest kwetsbare kinderen.

De situatie in Noord-Cotabato

Noord-Cotabato is een projectgebied in de Provincie Cotabato op het eiland Mindanao, Filipijnen.

Levensomstandigheden van kinderen zijn verbeterd, maar er is nog veel werk te doen. World Vision Nederland wil samen met de bevolking van Noord-Cotabato en World Vision Filipijnen een duurzame verandering brengen voor de komende 6 jaar.

‘Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.’

Sponsorprogramma Filipijnen:

Dit zijn de doelen waar we ons voor inzetten

ONDERWIJS

Bevorderen van goed onderwijs

Wij zorgen ervoor dat leerkrachten zijn toegerust om goed onderwijs te geven. Daarnaast zorgen we ervoor dat scholen over voldoende lesmateriaal beschikken.

Samen met de lokale gemeenschap zetten we onderwijstrajecten op om de toegankelijkheid van onderwijs te vergroten, met name voor de kinderen in moeilijk bereikbare gebieden.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Creëren van stabiele inkomstbronnen

We organiseren activiteiten waar ouders hun talenten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen om inkomsten te genereren.

Ook geven we trainingen waar ouders en verzorgers leren over sparen en het voorspellen van uitgaven.

BEWUSTWORDING

Bescherming van kinderen

De lokale gemeenschappen stellen we in staat om een veilige omgeving te creëren voor kinderen.

We zorgen ervoor dat gezinnen capaciteit hebben om voor hun kinderen te zorgen en hen te beschermen.

Ook organiseren we activiteiten waarbij kinderen zich kunnen uitspreken over maatschappelijke thema’s.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!