Hoofdinhoud

Democratische Republiek Congo (DRC) – Schoon drinkwater

In de provincie Zuid-Kivu in de DRC heeft bijna de helft van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Het water wordt niet gefilterd en er zijn niet genoeg sanitaire voorzieningen.

In de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft ongeveer 45% van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Inwoners hebben hulp nodig. Het drinken van vies water vergroot het risico op ondervoeding. Wij zetten ons in voor GENOEG schoon drinkwater voor de inwoners van de DRC.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Zuid-Kivu

Schoon drinkwater

Meer dan de helft van de inwoners van Zuid-Kivu drinkt water uit een onbeschermde bron, zoals een rivier. Ook filtert 60% van de huishoudens het water niet. Hierdoor ontstaat meer risico op ziekte door het drinken van vervuild water en ontstaat een epidemie zoals cholera of buiktyfus.

Hygiënevoorziening

Tussen de 50 en 60% van de huishoudens heeft geen voorlichting gehad over goede hygiëne. Wij geven trainingen en delen informatie over hygiëne en het voorkomen van ziektes.

Gezondheidszorg

Bijna 80% van de gezondheidscentra in Nyatende en 50% in Nyangezi hebben niet genoeg voorzieningen zoals douches, latrines en afvalverwerkingssystemen, of ze zijn in verval.

De situatie in de DRC

In de Democratische Republiek (DRC) is vaak politieke instabiliteit. Door conflicten zijn veel mensen op de vlucht. Hierdoor hebben er veel mensen honger. Ook de gezondheidszorg kent veel uitdagingen, in veel afgelegen gebieden is er geen toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg.

Marie DRC Congo

‘We trainen bewoners om zelf waterpunten te onderhouden, voor langetermijn toegang tot schoon drinkwater’

Dit is hoe we helpen

SCHOON DRINKWATER

Schoon water en irrigatiesystemen

We leggen 38 nieuwe watersystemen aan en knappen 36 bestaande op. We trainen bewoners om de waterpunten te onderhouden, zodat er ook op de lange termijn er toegang is tot schoon drinkwater.

Schoon water
Schoon water

HYGIENEVOORZIENING

Hygiëne en training

Op scholen, in gezondheidsklinieken en in communities geven we onderwijs over hygiëne. Er worden zogenaamde hygiëne brigades opgericht die erop letten dat hygiëneregels gevolgd worden. We bouwen plekken voor medisch afval bij ziekenhuizen. Dit zorgt voor langdurige verbeteringen op het gebied van drinkwater, sanitair, persoonlijke hygiëne en afvalverwerking.

Project informatie
Het project loopt van november 2023 tot oktober 2025. Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade. In dit project werken we nauw samen met verschillende lokale overheidsinstanties. We hopen bijna 150.000 mensen te bereiken.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!