Hoofdinhoud

Democratische Republiek Congo (DRC) – Water, hygiëne, onderwijs en bescherming

Samen met onze partners werken we aan een meetbare en duurzame verbetering van het welzijn van 5 miljoen kinderen en hun gemeenschappen.

60% van de mensen in Democratische Republiek Congo (DRC) leeft van minder dan 1 dollar per dag. Tel daarbij interne conflicten en aanhoudende politieke instabiliteit en je begrijpt dat de mensen het daar zwaar hebben. Kwetsbare gezinnen worden ook getroffen door frequente natuurrampen, zoals overstromingen en epidemieën.

Samen met 4 Nederlandse partners en 7 lokale partners bieden we in Noord en Zuid Kivu een geïntegreerde aanpak aan op het gebied van watervoorziening, voedselzekerheid, inkomstenvoorziening en bescherming. De verschillende partners vullen elkaar in de verschillende regio’s aan, waardoor er efficient en effectief gewerkt kan worden. World Vision DRC implementeert activiteiten op het gebied van onderwijs, bescherming, watervoorziening & hygiene.

Dit is hoe we helpen

Hygiëne & training

Weinig mensen in Noord en Zuid Kivu hebben toegang tot water en sanitair en er is weinig kennis over hygiëne. Om ebola te voorkomen, maar ook om de extreme armoede te ontsnappen, is toegang tot schoon drinkwater hard nodig.

Samen met de dorpen werken we aan de verbetering van de kennis over hygiëne. Hiervoor wordt de “Villages et Écoles Assainis” (VEA, Schone dorpen en scholen) methode gebruikt. Dit is een geïntegreerde aanpak die wordt geleidt door de mensen in het dorp en zorgt voor langdurige verbeteringen op het gebied van drinkwater, sanitair, persoonlijke hygiëne en afvalverwerking.

Om ervoor te zorgen dat de mensen ook op lange termijn schoon water hebben, stellen we comités de waterpompen en trainen we hen. Bijvoorbeeld in het onderhoud en het verzamelen van bijdragen van de dorpelingen om de pomp te gebruiken en het reguliere onderhoud van de pomp betalen.

Hierbij promoten we goede hygiëne, worden ouder- en leararencommittees getraind en krijgen meisjes voorlichting over menstruatie-hygiëne. Ook installeren we hand-wasstations op scholen, bouwen we latrines en delen we menstruatiepakketjes uit.

Sommige scholen zijn in slechte staat, bijvoorbeeld omdat er geen geld was om onderhoud te plegen, of omdat scholen gebruikt zijn door gewapende groepen. We willen deze scholen weer opbouwen, zodat kinderen in goede en veilige scholen onderwijs krijgen. Daarnaast zijn er veel kinderen die een leerachterstand hebben, omdat ze moesten werken voor inkomen, of omdat ze gevlucht zijn voor geweld. Voor deze kinderen wordt bijles georganiseerd zodat ze snel weer in het normale onderwijssysteem kunnen meedoen. 

De docenten in deze scholen krijgen trainingen over kinderrechten en over nieuwe lesmethoden en pedagogische inzichten zodat de kwaliteit van onderwijs verbetert. 

Bescherming

Bescherming zit door alle activiteiten heen verweven. Bijvoorbeeld door rekening te houden met mensen met handicaps in het ontwerp van latrines of menstruatiemiddelen aan meisjes uit te delen.

Om te voorkomen dat meisjes en vrouwen het slachtoffer worden van geweld, geeft onze lokale partner trainingen aan mannen. Ook worden lokale autoriteiten, onderwijspersoneel, community leaders en medewerkers in de gezondheidszorg getraind om slachtoffers van mishandeling en misbruik te herkennen en ze op de juiste manier hulp te bieden.

Slachtoffers van geweld, waaronder kindsoldaten krijgen door onze lokale partner psycho-sociale hulp waardoor ze weer kunnen re-integreren. 

Project informatie
Het project loopt van januari 2024 – december 2026 en is een samenwerking met de Dutch Relief Alliance en lokale organisaties. Het project wordt gefinancierd door DRA. Samen bereiken we zo’n 430.000 mensen met het project.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!