Wij vragen aandacht voor kinderen

Beleidsbeïnvloeding zien wij als het zijn van de stem voor de armen. Armoede en ongelijkheid in deze wereld brengen we onder de aandacht bij lokale overheden, regeringen, en grote beleidsbeïnvloeders. Dit is een belangrijke taak van ons ontwikkelingswerk. 

Wat kaarten we wereldwijd aan?

  • Rechten van het kind.
  • Kindsoldaten, kinderarbeid en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen.
  • Het effect van de wereldeconomie en wereldhandel op armoede en ongelijkheid.
  • Het voorkomen van conflicten.
  • Uitbreiding van de samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en andere hulporganisaties.