Gezondheid en voeding

Ondervoeding raakt kinderen het hardst

Dagelijks brood, voldoende en schoon drinkwater en toegang tot gezondheidszorg: voor veel mensen in Nederland zijn dat min of meer vanzelfsprekende zaken. Voor ongeveer een miljard kinderen wereldwijd is dat een heel ander verhaal: juist in hun basale eerste levensbehoeften komen ze ernstig tekort. 149 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed. Uit cijfers van de VN blijkt dat in 2021 elke 4,4 seconde een kind overleed. De kans op overlijden is voor kinderen in de armste gezinnen twee keer zo groot als bij rijkere leeftijdsgenoten.

149 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed

Ondervoeding maakt ziek

De effecten van ondervoeding op de gezondheid en het toekomstperspectief van kinderen zijn groot. Ondervoeding is de onderliggende oorzaak van 45% van alle sterfgevallen van kinderen, en 20% van de moedersterfte. Bijna de helft van de sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar zijn pasgeborenen. Ondervoeding van tienermeisjes en vrouwen en kinderhuwelijken leiden tot een laag geboortegewicht en premature baby’s – de belangrijkste oorzaak van sterfte onder pasgeborenen. Slechts 20% van de jonge kinderen met ernstige ondervoeding krijgt hulp.

Honger is niet alleen een kwestie van te weinig eten, maar vaak van slecht of eenzijdig eten. Ook al krijgen mensen voldoende calorieën binnen om hun honger te stillen, een ‘dieet’ van alleen witte rijst, zorgt voor een tekort aan vitamines en mineralen. 

Door honger kunnen mensen, en hele samenlevingen, zich niet ontwikkelen zoals ze zouden willen. Door het ontbreken van gezonde voeding voor kinderen neemt hun weerstand neemt af en worden ze ziek. Kinderen staan bloot aan voorkombare ziekten als longontsteking, diarree en malaria: samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 43% van de sterfte onder jonge kinderen. 

Er zijn ook gevolgen voor de langere termijn: kinderen hebben door ondervoeding en ziekte minder energie en kunnen minder goed leren en presteren. Ondervoede kinderen lopen zo een blijvende fysieke en mentale achterstand op – een achterstand die hun leven lang doorwerkt.

Vroeger had mijn kind ondergewicht, maar nu is ze aangekomen.”

moeder Tann uit Cambodja

Wat doet World Vision om ondervoeding en ziekte te stoppen?

Het einde van ondervoeding en ziekte vraagt om duurzame oplossingen. We zetten onderbouwde, kosteneffectieve, preventieve praktijken in die de oorzaken van moeder- en kindersterfte en ziekte aanpakken. Onze nadruk ligt op zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen onder de twee jaar, omdat ziekte, ondervoeding en sterfte hen het hardst treffen.

Goede voeding

De programma’s van World Vision richten zich op de preventie en behandeling van chronische en acute ondervoeding, zowel in kwetsbare als stabiele situaties. Kinderen worden behandeld voor ondervoeding en miljoenen mensen krijgen voedselondersteuning.

In onze kindsponsorprogramma’s krijgen gezinnen steun en voorlichting om ervoor te zorgen dat baby’s en jonge kinderen gezond en sterk opgroeien. Moeders en verzorgers ontvangen steun voor borstvoeding en kookdemonstraties met lokaal geproduceerde, betaalbare groenten en ingrediënten. Dit helpt ouders hun baby’s de voeding te geven die ze nodig hebben om goed te groeien waardoor ze een essentiële basis voor het leven krijgen.

Zorgen voor een goede start voor moeder en kind

Go Baby Go (GBG) is een projectmodel dat kinderen een sterke basis wil bieden tijdens hun eerste 1000+ dagen. In die eerste 1000 dagen van een mensenleven – van de eerste dag van de zwangerschap tot het tweede levensjaar – is goede voeding essentieel, voor moeder en kind. De gezondheid van de moeder is bepalende factor voor de kansen van een pasgeborene.

Borstvoeding heeft grote invloed op de vermindering van de zuigelingen- en kindersterfte. Baby’s die in de eerste zes maanden van hun leven niet uitsluitend borstvoeding krijgen, lopen 14 maal meer risico om te sterven dan zuigelingen die uitsluitend borstvoeding krijgen. Daarom stimuleert World Vision moeders om hun kinderen borstvoeding te geven. 

De meeste sterfgevallen van pasgeborenen kunnen worden voorkomen door moeders en gezondheidswerkers in de gemeenschap weten welke basisstappen nodig zijn in de zorg voor pasgeborenen. Door groepssessies en gerichte huisbezoeken, versterkt Go Baby Go kennis en  vaardigheden van ouders, zodat zij hun rol als eerste opvoeder en eerste beschermer beter kunnen vervullen.

Gezondheidszorg voor moeder en kind

World Vision vindt dat geen enkel kind mag lijden aan ziekten en aandoeningen die te voorkomen zijn. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar in kaart brengen en bestrijden van: HIV en Aids, Tuberculose, Malaria, Polio, Ebola en Zika. 

Met de lokale gemeenschappen werken we aan preventie en het verbeteren van de zorg. Bijvoorbeeld door de opleiding en ondersteuning van Community Health Workers. World Vision ondersteunt meer dan 200.000 gezondheidswerkers in 40 landen. Deze gezondheidswerkers zijn leden van de gemeenschap die zijn opgeleid om basisgezondheidsdiensten te verlenen, maar geen professionele kwalificatie op het gebied van gezondheidszorg hebben. Zij zijn onder andere betrokken bij de zorg voor pasgeborenen, postnatale zorg en voorlichting over gezonde zwangerschappen en gezinsplanning. 

Wil jij een kind een goede start in het leven geven?

In onze kindsponsorprogramma’s krijgen gezinnen steun en voorlichting om ervoor te zorgen dat baby’s en jonge kinderen gezond en sterk opgroeien.

Lees meer over gezondheid & voeding