Liefde tussen moeder en kind

Kinderrechten en de bescherming van kinderen

Kinderrechten zijn fundamenteel

In 1989 hebben de landen van de wereld samen de rechten van kinderen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. De gedachte achter het kinderrechtenverdrag is fundamenteel: kinderen zijn geen voorwerpen die aan hun ouders toebehoren en waarover zomaar beslist kan worden, of volwassenen in opleiding. Het zijn individuen met eigen rechten en waardigheid.

De kindertijd is een speciale tijd, waarin kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om te groeien, leren, spelen, om zich zo helemaal te kunnen ontplooien. In de 54 artikelen van het verdrag staat onder andere dat kinderen genoeg te eten en drinken moeten hebben en een huis om in te wonen. Kinderen mogen niet mishandeld of (seksueel) misbruikt worden of geweld worden aangedaan. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan en recht op een naam en een nationaliteit. Kinderen moeten ook worden beschermd tegen kinderarbeid.

Kinderen leren op school

Kinderen zijn individuen met eigen rechten en waardigheid.

Waarom kinderen beschermd moeten worden

De rechten van kinderen geschonden

Ondanks dit mooie verdrag worden kinderrechten nog wereldwijd geschonden. 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar moeten werken als kindarbeider, vaak onder gevaarlijke omstandigheden. Meer dan 1 miljard kinderen zijn het slachtoffer van geweld. Gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bescherming tegen geweld worden aan miljoenen kinderen onthouden. Kinderen kunnen eenvoudigweg geen kind zijn, wanneer ze gedwongen van school moeten, gevaarlijk werk doen, als minderjarige trouwen, in oorlogen vechten of opgesloten worden in gevangenissen voor volwassenen. Voor meisjes speelt ook nog in West-, Oost- en Noordoost-Afrika het risico op vrouwenbesnijdenis (FGM).

Voor de kinderen van vandaag komen daar nieuwe bedreigingen bij. Wereldwijde veranderingen, zoals de opkomst van digitale technologie, klimaatverandering, langdurige conflicten en massamigratie, hebben een grote impact. De gevolgen voor de waardigheid, rechten en toekomst van kinderen zijn immens.

Kinderen: de barometer van een land

Hoe het kinderen in een land vergaat, geeft een goede indicatie van de algemene gezondheid en ontwikkeling van het gezin, de gemeenschap en de samenleving waarin zij leven. Kinderen zijn de barometer: een bloeiende samenleving zorgt goed voor kinderen, vooral de meest kwetsbare, en handhaaft hun rechten.

Door de tijd heen hebben regeringen wel wetten ontwikkelt die kinderen moeten beschermen, maar in die wetgeving zitten vaak nog gaten. Er zijn ook investeringen gedaan zodat meer kinderen de gezondheidszorg en voeding krijgen die ze nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen, en er zijn stappen gemaakt om kinderen te beschermen tegen geweld en uitbuiting. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind biedt ook kinderen en jongeren zelf de kans hun stem te laten horen, hun rechten te realiseren en deel te nemen aan hun samenleving.

Het is aan de generatie van vandaag om van de wereldleiders van regeringen, bedrijven en gemeenschappen te eisen dat zij voor eens en altijd een einde maken aan de schending van kinderrechten. Zij moeten actie ondernemen om ervoor te zorgen dat elk kind alle rechten heeft.

“Als we allemaal samenkomen en elkaar helpen, zal een kleine stem met andere stemmen samen een grote en krachtige stem zijn.”

Roos, Thailand

Wat doet World Vision voor kinderrechten en de bescherming van kinderen?

World Vision wil de rechten van kinderen (steeds meer) verwezenlijken en streeft samen met partners en regeringen naar een wereld waarin kinderen veilig zijn. We voeren campagne tegen elke vorm van geweld tegen kinderen: verwaarlozing, seksueel misbruik, lijfstraffen, geweld op school en online, kinderarbeid, uitbuiting, kinderhandel, kindhuwelijken en de inzet van kindsoldaten. We stellen jongeren in staat hun stem te laten horen en roepen de verantwoordelijken ter verantwoording.

Onze aanpak is systemisch en richt zich op de onderliggende oorzaken in gemeenschappen.

Zelfbewustzijn en weerbaarheid van meisjes en jongens  versterken

We willen het zelfbewustzijn en de weerbaarheid van kinderen versterken en geven hen een stem. Kinderen hebben het recht om vrij hun mening te uiten en wij hebben de verplichting om te luisteren en om hun inspraak makkelijker te maken.

Concreet betekent dit dat we kinderen en jongeren, vooral de meest kwetsbare, beter in staat stellen zichzelf en hun leeftijdsgenoten te beschermen en actief te pleiten voor de aanpak van (gewelds)kwesties die hen aangaan door middel van trainingen. Lees het verhaal van Nayeem (17) uit Bangladesh, die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en het beschermen van hun rechten.

Nayeem zet zich in voor kinderen en de bescherming van hun rechten
Blije kinderen houden elkaar vast

Bouwen aan families

Door middel van sponsoring ondersteunen we kinderen en hun gezinnen. Kindsponsoring ondersteunt ouders en verzorgers in hun opvoedingsreis. In sommige gemeenschappen wordt geweld gebruikt als een gebruikelijke vorm van discipline, maar steungroepen helpen ouders en zorgverleners positieve opvoedingsalternatieven te ontdekken. Zo leren ze hoe ze met liefde en zorg kunnen opvoeden, wat ervoor zorgt dat kinderen opgroeien in een warme, liefdevolle omgeving waar ze worden verzorgd en beschermd. In die ondersteuning staat het respecteren van alle meisjes en jongens centraal.

Samen met de (geloofs)gemeenschap

World Vision gaat de dialoog aan en mobiliseert de gemeenschappen waar we werken. Inzet is het veranderen en ombuigen van schadelijke sociale normen en praktijken, waarden en overtuigingen en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van kinderrechten en de bescherming van meisjes en jongens. Ook de geloofsgemeenschap wordt daarbij betrokken.

Kinderen in gebed
Kinderen zijn bezig met drinkwater

Beter bestuur

World Vision zet zich in voor wetten en beleid die bijdragen aan de veiligheid en de rechten van kinderen stimuleren en waarborgen. Dat doen we op nationaal en lokaal niveau.

“Ik roep alle kinderen, politieke leiders, leraren en religieuze leiders op om de handen ineen te slaan in de strijd tegen geweld. De strijd begint bij jou en mij.”

Maria, 14 – Uganda
Juichende rennende kinderen

Strijden voor kinderrechten

Samen kunnen we strijden voor kinderrechten en de wereld veiliger maken voor kinderen. Maak deel uit van onze wereldwijde campagne.

Lees meer over kinderrechten en de bescherming van kinderen