Schoon drinkwater en hygiëne

Schoon water en hygiëne van levensbelang

Hoe vaak per dag draaien wij gedachteloos de kraan open, drinken een glas water, trekken de wc door en wassen daarna netjes onze handen? 120 liter water ‘kost’ dat per persoon. We staan er totaal niet bij stil, maar wereldwijd is dat voor miljoenen mensen een compleet ander verhaal. Door vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden sterven elke dag alleen al meer dan 800 kinderen aan ziektes als diarree, cholera, tyfus en polio. Schoon drinkwater en goede hygiëne zijn dus van levensbelang.

Iedere 90 seconden sterft een kind door het drinken van vervuild water

Schoon drinkwater voor iedereen?

De cijfers over schoon water en hygiëne

Wereldwijd zijn er nog steeds 2,1 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. In afgelegen gebieden in Sub-Sahara Afrika halen mensen hun water uit meren en rivieren, waardoor de kans groot is dat ze ziek worden. Iedere 90 seconden sterft een kind door het drinken van vervuild water. 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen om aan water te komen. 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot een toilet aan huis. En 946 miljoen mensen doen hun behoeften sowieso buiten. De nood is dus hoog.

Waarom is (persoonlijke) hygiëne zo belangrijk?

Schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn onmisbaar voor het welzijn van kinderen en hun gezinnen. Zonder goede sanitaire basismogelijkheden zitten gezinnen en gemeenschappen gevangen in een cyclus van ziekte en armoede. De invloed op hun gezondheid, groei, onderwijs en perspectief voor de lange termijn is groot. Veilige, eigen toiletten en wasfaciliteiten met zeep beschermen kinderen en gezinnen tegen ziekten. Een gebrek aan eigen toiletten en wasgelegenheid stelt vrouwen en kinderen bovendien bloot aan het risico van geweld en misbruik.

“We hadden op school maar vier wc’s. Twee waren voor de 110 meisjes.”

Julie uit de Democratische Republiek Congo (DRC)

Op school voorkomen wasbakken, en toiletten schooluitval door ziekte. En goede sanitaire voorzieningen in gezondheidscentra zorgen voor een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Als mensen minder snel en vaak ziek, zijn ze ook beter in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Door gemeenschappen dichterbij van schoon en veilig water te voorzien, is er minder tijd nodig om water te halen. Kinderen kunnen naar school en ouders – vooral moeders – hebben tijd hebben om meer geld te verdienen om hun gezin te onderhouden.

Wat doet World Vision op het gebied van schoon water en hygiëne?

We geloven dat schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne een basisrecht zijn: elk kind heeft recht op die middelen om gezond te blijven. Daarom streven we ernaar die voorzieningen duurzaam beschikbaar te stellen voor de gemeenschappen waar we werken. Zo realiseren we blijvende verandering.

Schoon drinkwater

We zorgen dat gemeenschappen toegang hebben tot drinkwaterbronnen, bijvoorbeeld door naar water te boren en waterpompen te installeren. Wij bouwen die waterpunten in samenwerking met gemeenschappen en overheden en zorgen dat ze lokaal worden beheerd en onderhouden. Ons streven is de toegang tot schoon water zo dicht mogelijk bij de huishoudens te realiseren – met een maximum van 30 minuten heen en terug.

We besteden ook veel aandacht aan voorlichting, zodat water veilig blijft tijdens het verzamelen, vervoeren, opslaan en gebruiken. Daarnaast zorgen we voor schoon water in scholen en gezondheidsinstellingen. Leerlingen en personeel hebben zo gemakkelijk toegang tot het water dat zij nodig hebben om te drinken en voor andere schoolactiviteiten.

In zorginstellingen is water een onmisbare hulpbron voor de gezondheid en het welzijn van zowel patiënten als personeel. Water wordt verstrekt aan de hele instelling, met de nadruk op kritieke zorgpunten – zoals verloskamers – zodat zorgverleners hun handen kunnen wassen en faciliteiten en instrumenten schoon kunnen maken. Zo kunnen zij hun patiënten goed verzorgen en zichzelf beschermen.

Kinderen krijgen schoon drinkwater in Thailand

Elke dag krijgen drie nieuwe scholen toegang tot schoon drinkwater.

Twee meisjes staan voor nieuw toiletgebouw bij school in Malawi

Sanitaire voorzieningen

We geloven in de waardigheid van ieder mens en dat iedereen recht heeft op een eigen, veilig toilet. Daarom bouwen we sanitaire voorzieningen in lokale gemeenschappen en verstrekken betaalbare sanitaire producten voor huishoudens.

Op scholen en in zorginstellingen zorgen we voor toiletten die voldoen aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes. Toiletten moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. We zorgen ervoor dat gezondheidsinstellingen, scholen en markten toegang hebben tot sanitaire faciliteiten voor de verschillende seksen. 

Hygiëne en gezondheid

World Vision ondersteunt en promoot het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en milieuvriendelijke landbouw. Om boeren weerbaar te maken tegen rampen, helpen we hen het land weer vruchtbaar te maken. Boeren krijgen training van geodata-specialisten en landbouwdeskundigen over wat en wanneer ze kunnen planten en hoe ze de gewassen moeten cultiveren.

We helpen hen de bodemgesteldheid te verbeteren. Als de bodem meer water vast kan houden, hoeven boeren minder snel te irrigeren. Als de bodem en gewassen gezonder zijn, worden boeren minder afhankelijk van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Gezinnen profiteren daardoor van een grotere oogst.

Jongen in Mozambique wast zijn handen bij een kraantje met schoon water

Lees meer over schoon water & hygiëne