Noodhulp en wederopbouw

Waarom is noodhulp nodig?

Wereldwijd hebben in totaal 274 miljoen mensen humanitaire hulp nodig om te overleven. Meer dan de helft van hen is kind. De afgelopen jaren is dat aantal fors gestegen: in 2020 hadden nog 168 miljoen mensen noodhulp nodig, in 2021 235 miljoen. 

Ook de aard van de noodsituaties verandert. Conflicten zijn venijniger, complexer en onvoorspelbaarder. Door de klimaatverandering gaan natuurrampen sneller. De gevolgen voor kinderen en hun gezinnen duren ook veel langer.

In 2020 hadden 168 miljoen mensen noodhulp nodig. In 2021 zelfs 235 miljoen.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar

Humanitaire noodsituaties hebben verwoestende gevolgen voor kinderen; zij zijn het meest kwetsbaar. Of het nu gaat om de eerste stadia van een snel optredende ramp, een jarenlange conflictcrisis of de wederopbouwfase van een noodsituatie. De effecten op voeding, gezondheid en veiligheid zijn groot.

Bij een humanitaire ramp is voedselonzekerheid een groot probleem. Ook de risico’s door onveilig water en sanitaire voorzieningen zijn groot. In conflictsituaties maken kinderen 20 keer meer kans om te sterven door bijvoorbeeld diarree en cholera dan door direct geweld.

Kinderen lopen ook groter risico op de ernstige vormen van misbruik en onrecht, zoals mensenhandel, kinderarbeid, rekrutering voor gewapende groepen, mishandeling, uithuwelijken en uitbuiting

“De situatie in Oekraïne was extreem. Er was geen elektriciteit, geen water en geen gas. We woonden in de schuilkelder. Constant vielen er bommen.”

Tatiana (33). Zij ontvluchtte met haar twee kinderen, Katja (8) en Vanja (5) de stad Lyman in Oost-Oekraïne.

Wat voor noodhulp biedt World Vision bij een humanitaire ramp?

Bij rampen, of die nu door de natuur of door de mens zijn veroorzaakt, willen we dat kinderen toegang hebben tot voedsel, schoon water en onderdak. We zetten ons in om de kwetsbaren te beschermen tegen lichamelijk letsel, ziekte, ontbreken van onderwijs, scheiding van familie, mensenhandel en uitbuiting. Zelfs in de meest vijandige omgevingen ter wereld hebben we hoop op herstel.

Voedselhulp

Via onze grootste voedselhulpprogramma’s delen we rechtstreeks voedsel uit aan kwetsbare groepen: vrouwen, minderheden, kinderen en gezinnen, en mensen met een handicap. Omdat zij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zijn in een voedselcrisis, is het essentieel dat wij deze groepen prioriteit geven om te voorkomen dat zij verder in armoede vervallen of schadelijke overlevingsstrategieën gebruiken.

Twee kinderen genieten van hun eten
Jongen geniet van water

Water en hygiëne

In de eerste dagen van een noodsituatie richt World Vision zich op het verstrekken van water en hygiene faciliteiten om ziekte te voorkomen en het overleven van de zwaarst getroffen en meest kwetsbare kinderen, gezinnen en gemeenschappen te garanderen. In de maanden na een noodsituatie voegen we programma-activiteiten toe die gemeenschappen helpen te herstellen en sterker op te bouwen dan voorheen.

Bescherming van kinderen

We helpen kinderen een crisis te overleven door hen veiligheid, zekerheid, steun en een gevoel van eigenwaarde te bieden. In noodsituaties zetten wij ons in om kinderen een veilige plaats te bieden, waar ze herenigd worden met hun familie, eten en onderdak hebben, kunnen spelen en vrienden ontmoeten en naar school gaan en begrijpen wat hun rechten zijn en manieren om voor zichzelf op te komen.

Vrouw en meisje lachen samen en kijken vriendelijk naar elkaar.
Afrikaans gezin bezig met verdeling financiën en geld op tafel.

Cash assistance

Door het rechtstreeks verstrekken van geld of vouchers aan personen, huishoudens of gemeenschappen om in hun basisbehoeften te voorzien krijgen mensen onmiddellijke overlevingshulp en het bevordert de waardigheid van mensen die door noodsituaties worden getroffen en biedt hun keuze, controle en flexibiliteit. Het biedt hen eigen keuze, controle en flexibiliteit. Het verstrekken van geld en vouchers stimuleert daarnaast het herstel van lokale markten. In plaats van producten van ver weg te laten komen wordt zo ook de lokale economie geholpen.

Innovatie en technologie

In tijden van crisis willen mensen weten waar hun dierbaren zijn en of ze veilig zijn. En ze willen zo snel mogelijk toegang tot hulp, zodat ze kunnen beginnen met de wederopbouw van hun leven.  Door ons gebruik van digitale technologie helpen we gezinnen te herenigen en geven we gezinnen toegang tot de hulp die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben. Digitale diensten kunnen de meest kwetsbaren kansen bieden op lokaal ondernemerschap, betere bestaansmiddelen voor gezinnen, banen voor jongeren en beter onderwijs en levensvaardigheden voor kinderen.

Afrikaans meisje met telfoon die haar helpt om onderwijs te krijgen.
Afrikaanse kinderen zitten bij elkaar in overstroomd gebied.

Help kinderen in nood

Wil jij kinderen in noodsituaties helpen? Geef dan voor noodhulp, zodat we mensen voedsel, schoon water en onderdak kunnen bieden.

Lees meer over noodhulp en wederopbouw