Levensonderhoud en armoede

Levensonderhoud en armoede

Wereldwijd leven naar schatting 356 miljoen kinderen – dat is 1 op de 6 kinderen – in extreme armoede. Ze moeten rondkomen van € 2,15 per dag – de officiële extreme armoedegrens van de Wereldbank. De gevolgen zijn hartverscheurend: volgens Unicef raakt elke minuut een kind ernstig ondervoed en 8 miljoen kinderen dreigen te sterven door ondervoeding.

Voor de corona pandemie daalden de armoedecijfers, maar door corona, de oorlog in Oekraïne en inflatie steeg het aantal gezinnen in armoede weer. De verschillende crises bij elkaar opgeteld maakten zo twee decennia armoedebestrijding ongedaan. Het afgelopen jaar alleen kwamen er 263 miljoen extreem armen bij. Dat zijn evenveel mensen als de bevolking van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar. Het uitbannen van extreme armoede per 2030 – een VN-millenniumdoel – lijkt daarmee ver buiten het bereik.

Kinderen in armoede

Wereldwijd leeft 1 op de 6 kinderen in extreme armoede.

Armoede maakt kwetsbaar

De oorzaken van extreme armoede

In arme landen zijn de kosten voor voedsel voor mensen een belangrijk deel van het geld dat ze kunnen besteden. In rijke landen geven mensen gemiddeld 17% van hun geld uit aan voedsel, maar in de Sub-Sahara (het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara) is dat 40 procent. Juist die kosten zijn enorm toegenomen. Daardoor moeten mensen pijnlijke keuzes maken. Besteden ze hun geld aan eten, verwarming of zorgkosten?

Het evenwicht is wankel. Plattelandsgezinnen die net boven de armoedegrens leven, zijn voor hun voedsel en inkomen grotendeels afhankelijk van de landbouw. Het ene moment verdienen ze nét genoeg, maar een kleine terugval in de economie of een mislukt regenseizoen, tegenslag in het gezin of een ramp haalt hen genadeloos onderuit. Wanneer ouders niet genoeg verdienen om elke dag rond te komen, kunnen ze hun kinderen niet voeden. Daardoor glijden ze gemakkelijk af naar extreme honger en armoede.

De gevolgen van extreme armoede

Door armoede overlijden baby’s vaker en veel kinderen sterven voor hun zesde levensjaar. De gevolgen van extreme armoede voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen zijn levenslang en verwoestend: ondervoeding en groeiachterstand, een slechte psychosociale en fysieke gezondheid, gebrek aan onderwijs en sociale uitsluiting. Als kinderen al de schoolleeftijd overleven, is de kans kleiner dat zij hun opleiding afmaken. Ze lopen meer risico op geweld en vaak worden zij gedwongen tot kinderarbeid, kindhuwelijken en vroeg ouderschap, waardoor de armoedecyclus zich herhaalt. Deze dreiging neemt toe naarmate de economische druk in gezinnen oploopt.

“Mijn oogst is vertienvoudigd, ik heb een huis gebouwd, twee auto’s gekocht, mijn kinderen naar betere scholen gestuurd en mijn activiteiten uitgebreid naar het fokken van kippen.”

Boer James Lombe (43) kreeg hulp en training van World Vision

Wat World Vision doet tegen extreme armoede

Centraal in onze aanpak staat het beëindigen van de neerwaartse armoedespiraal: we willen dat de meest kwetsbare gezinnen zich voorgoed aan de armoede kunnen ontworstelen.
Ons werk richt zich daarom op de onderliggende oorzaken van kinderarmoede: voedselonzekerheid, kwetsbaarheid voor weersomstandigheden en gebrek aan toegang tot markten en financiële diensten. Wij helpen mensen om kennis, vaardigheden en middelen op te bouwen.

Een veilig bestaan opbouwen

Het projectmodel Building Secure Livelihoods (BSL) biedt boeren een meerjarig ondersteuningstraject om uit armoede te komen. Boeren leren hoe ze hun landbouwproductie kunnen verbeteren en meer winst kunnen maken. Ze krijgen ook informatie over dier- en plantenziekten, het weer en marktschommelingen. Door de bodemkwaliteit en het watergebruik te verbeteren, worden de boerderijen productiever en weerbestendiger. En door zorg te dragen voor de omringende ecosystemen kunnen gezinnen hun omgeving duurzaam houden. Door risico’s te beheersen en tijdig actie te ondernemen, gaan ze van overleven naar bloeien!

Boer op het platteland werkt aan zijn gewassen
Sparen helpt gezinnen om zelf te investeren, zoals in een koe om hen te voorzien in levensonderhoud

Sparen voor verandering

Maar liefst 1,7 miljard mensen in de wereld hebben geen bankrekening. Savings for Transformation is een aanpak die door meer dan zes miljoen actieve deelnemers wordt gebruikt. Mannen en vrouwen in arme gemeenschappen zetten hun eigen spaargroepen op. Zo kunnen ze samen kleine bedragen sparen en aan elkaar lenen wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekte van familieleden, de aanschaf van vee, voor onderwijs of bij inkomensdaling door droogte. Door dit projectmodel kunnen leden van de gemeenschap vooruit plannen, noodsituaties thuis opvangen, hun middelen van bestaan ontwikkelen en investeren in de gezondheid en het onderwijs van hun kinderen.

Microkrediet

De spaargroepen van World Vision kunnen ook een beroep doen op VisionFund International voor microkrediet, als er extra leenkapitaal nodig is. VisionFund kan hen grotere bedragen verstrekken dan de spaargroepen. Bijvoorbeeld leningen voor zaden, irrigatie kits en kunstmest, spaarrekeningen en verzekeringen voor gezondheid, leven en gewassen. Door microkrediet kunnen gezinnen hun productiviteit versterken en hun inkomen verhogen, zodat hun kinderen en de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken daarvan profiteren.

Dankzij microkrediet kunnen mensen leven van hun eigen gewassen
Zelfredzaamheid is een belangrijke manier voor mensen om zich te ontworstelen aan armoede

Zelfredzaamheid voor de meest kwetsbare gezinnen

Ons intensieve tweejarige programma voor de meest kwetsbare gezinnen zorgt dat ze zelfredzaam worden en zich definitief ontworstelen aan armoede. Eerst wordt in kaart gebracht welke gezinnen in de gemeenschap in extreme armoede leven. Zij krijgen tijdelijk voedselhulp en geld, training in levensvaardigheden en sociale steun. De families krijgen daarnaast financieel onderwijs, technische opleiding en kennis over verkoop om hen te helpen een klein bedrijfje op te zetten of werk te vinden. Gezinnen leren ook over gezondheid, voeding en hygiëne voor hun kinderen. De insteek is dat ze uit het programma ‘afstuderen’ met een duurzaam inkomen en daardoor voedselzekerheid.

Inzetten op eigen kracht en regie door vrouwen

World Vision maakt zich hard voor de ontwikkelen en het inzetten van de eigen kracht en regie door vrouwen. Uit onze eigen ervaring én onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen financieel sterker worden, hun kinderen daar rechtstreeks van profiteren dankzij betere voeding, gezondheid en onderwijs. Het stimuleren van vrouwen is dus niet alleen juist, maar ook slim. Wanneer moeders van World Vision een basisopleiding in financiële kennis krijgen, en lid worden van een spaargroep is het effect voor de gemeenschap groots.

Moeders kunnen een klein bedrijfje beginnen – zoals een voedselkraam, een kleermakersbedrijf, een tuinderij of ze fokken dieren – waardoor ze het inkomen van haar gezin kunnen verhogen en bijdragen aan de plaatselijke economie. Wanneer vrouwen hun kracht kunnen inzetten en meer regie krijgen, levert dat niet alleen meer geld op: het kan de levens van toekomstige generaties veranderen! Women’s economic empowerment (WEE) is daarom voor World Vision een belangrijk speerpunt in onze strijd tegen armoede en voor duurzaam levensonderhoud.

Met elkaar kunnen we extreme armoede uitbannen

We blijven ons inzetten voor het uitbannen van extreme armoede. Help je ons mee om mensen te helpen zich te ontworstelen aan armoede?

Lees meer over levensonderhoud