Meisje spreekt groep kinderen toe

Opkomen voor kinderen en beleidsbeïnvloeding

Opkomen voor kinderen wereldwijd

Opkomen voor kinderen wereldwijd: dat is onze drijfveer. Dat doen we heel concreet door hulp te bieden, maar ook door kinderen een stem te geven. Omdat we geloven dat we zo ongelijkheid overwinnen, strijden tegen gedrag wat kinderen schaadt en oproepen tot rechtvaardigheid voor kinderen. Wij mobiliseren, versterken en benutten stemmen wereldwijd – vooral ook die van kinderen zelf – en roepen op tot wat juist, eerlijk en rechtvaardig is. Wij zijn pleitbezorgers voor kinderen. 

World Vision medewerker lacht en maakt plezier met twee kinderen

Wij geloven dat alle kinderen gevoed, gewaardeerd, gehoord en geliefd moeten worden.

Blijvend veranderen

Wij willen de manier waarop de wereld kinderen behandelt blijvend veranderen. Wij geloven dat alle kinderen gevoed, gewaardeerd, gehoord en geliefd moeten worden. Zodat ze opgroeien in vreedzame families, gemeenschappen en samenlevingen. Dat dat plaatsen zijn waar verzoening is, waar mensen rekening met kinderen houden en ze gelijkwaardig zijn.

Wij werken aan rechtvaardigheid voor kinderen door belangenbehartiging en wereldwijde campagnes. Dat noemen we advocacy of beleidsbeïnvloeding. Op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau zetten we ons in voor de verandering van onrechtvaardig beleid. We stellen praktijken en structuren aan de kaak die de meest kwetsbare kinderen treffen .

“Het is een fijn gevoel om te weten dat iemand om je geeft en wil dat je groeit. Zonder de steun van mijn sponsor van World Vision was het me nooit gelukt om mijn dromen waar te maken.

Lalramsan Halam, voormalig sponsorkind uit India, maakte zijn school af en ging zelf het onderwijs in in zijn eigen dorp zodat de cyclus van geven door kan gaan.

Wat doet World Vision om blijvende verandering teweeg te brengen?

Wij werken aan rechtvaardigheid voor kinderen door belangenbehartiging en wereldwijde campagnes. Dat noemen we advocacy of beleidsbeïnvloeding. Op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau zetten we ons in voor de verandering van onrechtvaardig beleid. We stellen praktijken en structuren aan de kaak die de meest kwetsbare kinderen treffen.

Wereldwijde campagne

Met onze wereldwijde campagne, It takes a world to end violence against children, jagen we momenteel een beweging aan van mensen die zich inzetten om kinderen te beschermen tegen geweld. Nu nog worden wereldwijd 1,7 miljard kinderen elk jaar slachtoffer van geweld. Onze campagne biedt een platform voor mensen om zich uit te spreken, op te roepen tot actie en hun steentje bij te dragen aan het beëindigen van geweld tegen kinderen.

Twee Afrikaanse kinderen
Afrikaans kindje lacht naar mama

Speciale aandacht voor kwetsbare situaties

In Nederland richt Word Vision zich de komende tijd vooral op het thema van voedselzekerheid/honger. Dit koppelen we waar nodig aan kinderbescherming vraagstukken. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan kwetsbare situaties  en de transitie naar duurzame ontwikkeling. Steeds met het specifieke doel het welzijn en de toekomst van (zeer) kwetsbare kinderen te verbeteren. Dit doen we door:

1. Beïnvloeding van de Nederlandse regering om haar politieke en financiële investering in de meest kwetsbare kinderen te verhogen in de begroting;
2. Het monitoren van de politieke agenda en reageren wanneer er debatten zijn rond thema’s/landen/sectoren waar onze focus ligt;
3. Aandacht te vragen voor studies en rapporten die vanuit World Vision internationaal naar buiten komen;
4. Het voeren van gesprekken met beleidsmakers en collega-organisaties; 
5. Organiseren van of aansluiten bij een initiatief rond Wereldvoedseldag;
6. Binnen de Nederlandse tak van onze organisatie het belang van interactie met de Nederlandse overheid te versterken en op te treden als bruggenbouwer tegen alle vormen van onrecht en geweld.

“Zonder vrede wordt het leveren van voedselhulp en voedingsondersteuning aan uiterst kwetsbare meisjes en jongens en hun gemeenschappen veel moeilijker.”

Emmanuel Isch, landendirecteur World Vision Sudan
Meisjes lachen naar elkaar

Help jij ons om op te blijven komen voor kinderen wereldwijd?

Zonder hulp zou ons werk niet mogelijk zijn. Wil jij bijdragen aan een goede en gelukkige toekomst voor kinderen wereldwijd?

Lees meer over opkomen voor kinderen en beleidsbeïnvloeding