Kind houdt kaars vast en lacht

Geloof en ontwikkeling

World Vision: een christelijke hulporganisatie

Ons geloof is  de kern van alles wat we doen. We geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en leven in alle volheid verdient. Tragisch genoeg leven we in een wereld van gebroken relaties waar onrecht, ongelijkheid, corruptie en rampen miljoenen kinderen van hun toekomst beroven. 

Onze missie brengt onze medewerkers in de extreem moeilijke omstandigheden. Juist daar willen we de onvoorwaardelijke liefde van Christus weerspiegelen door onze levens, daden en woorden. Wij geloven dat hoop, herstel en vernieuwing mogelijk is, zelfs op de moeilijkste plaatsen. Daarom bieden wij noodhulp, ontwikkelingshulp en pleitbezorging in situaties waar kwetsbare kinderen worstelen om te overleven.

Als christelijke hulporganisatie proberen we samen met kinderen en gemeenschappen de diepere, vaak verborgen, sociale, culturele en spirituele problemen bloot te leggen die belemmeringen opwerpen in het leven van kinderen.

Kinderen bidden en aanbidden met de handen open

Wij geloven dat hoop, herstel en vernieuwing mogelijk is, zelfs op de moeilijkste plaatsen.

Een wezenlijke rol voor religie

Samenwerken om levens te veranderen

Geloof speelt een belangrijke rol in onze wereld. Meer dan 85% van de wereld is religieus en op veel plaatsen genieten religieuze leiders het meeste vertrouwen. Geloofsleiders kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het doorbreken van houdings-, gedrags- en culturele normen en praktijken die de armoede en kwetsbaarheid van kinderen in stand houden. Zij zijn voor de lange termijn betrokken en aanwezig in hun gemeenschappen. Daardoor spelen ze een belangrijke rol in het sturen van de gedachten, prioriteiten en acties van gemeenschappen.

Wij geloven dat God door alle mensen heen Zijn doelen kan bereiken. Daarom werken we samen met mensen van alle geloven en zonder geloof, een breed scala aan partners, donateurs en anderen om het leven van kinderen, gezinnen en gemeenschappen te veranderen. We kunnen onze missie niet alleen doen.

De behoeften van de meest kwetsbaren voor ogen

Gevormd door ons geloof en op basis van onze ervaring, zien wij dat de meeste mensen gemeenschappelijke waarden van mededogen, liefde en barmhartigheid delen en bereid zijn om samen te werken om het leven van kinderen te veranderen. 

Geloofsleiders zijn niet automatisch toegerust om de zaak van de meest kwetsbaren in hun gemeenschap te bevorderen. Sommigen hebben zelfs genderongelijkheid, stigmatisering, gendergerelateerd geweld en schadelijke traditionele praktijken bevorderd. Denk bijvoorbeeld aan kindhuwelijken, lijfstraffen en de besnijdenis van meisjes. Wij pakken de misvattingen aan en stellen religieuze leiders in staat hun denken te veranderen en hun gemeenschappen te inspireren zodat ze de behoeften van de meest kwetsbaren voor ogen hebben.

“Nadat we hadden geleerd dat FGM (vrouwenbesnijdenis) een oude, traditionele praktijk is, pleiten we als geloofsleiders nu voor het beëindigen van de praktijk in de gemeenschap.”

Said Mohamoud Osman, religieuze leider in Somalië

Hoe betrekt World Vision religieuze leiders?

Met het programma Channels of Hope rust Wold Vision religieuze leiders toe door een interactieve training. Door middel van wetenschappelijke informatie en inzichten uit religieuze teksten leren zij de schadelijke gevolgen van bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis zien en raken ze actief betrokken bij het welzijn van kinderen. 

Kanalen van Hoop is niet gericht op bekering of verandering van de leer, maar stelt religieuze leiders in staat hun eigen religieuze teksten toe te passen op belangrijke sociale vraagstukken en andere religieuze leiders en geloofsgemeenschappen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Empowered Worldview

Empowered Worldview is een op de Bijbel gebaseerd projectmodel. Het model is gericht op verandering van afhankelijkheid en het bevorderen van zelfbewustzijn bij mensen die in armoede leven. Thema’s als identiteit, eigenwaarde, hoop en toekomstvisie komen aan de orde. Het model heeft een positief effect op de zelfredzaamheid, waardoor mensen beter in staat zijn duurzame veranderingen teweeg te brengen in hun eigen leven, in het welzijn van hun kinderen en in hun gemeenschap. 

Kinderen aan het lezen uit de Bijbel
Lachend gezin Celebrating Families programma

Het ‘Celebrating Families’ programma

Het programma ‘Celebrating Families’ ondersteunt gezinnen door schadelijke normen, waarden en praktijken in de opvoeding van kinderen aan te pakken. Ouders, verzorgers en religieuze leiders leren gezinsproblemen anders benaderen en op te voeden op een manier die ruimte creëert voor kinderen. Dat leidt tot betere gezinsrelaties en een afname van verwaarlozing en geweld binnen gezinnen. Zo kan een beschermende en liefdevolle omgeving voor kinderen ontstaan door samenwerking met zorgverleners en geloofsgroepen. 

“Als directeur van een kleuterschool begeleid ik ook veel ouders op het gebied van gendergelijkheid. Onlangs begeleidde ik een echtpaar dat erg ongelukkig was in hun huwelijk.. Inmiddels is hun gezinsleven heel harmonieus, en de man helpt de vrouw met de dagelijkse karweitjes en waardeert ook haar beslissingen.” 

Hafiz Moulana Shihabul Islam islamitisch gebedsleider in Bangladesh 
Kind in gebed

Samen levens veranderen

Als christelijke hulporganisatie zijn we bijzonder dankbaar voor onze trouwe achterban die ons werk ondersteunt in giften en gebed.

Lees meer over geloof en ontwikkeling