Sierra Leone - sponsorprogramma Sarwah

Sierra Leone - Sponsorprogramma Sarwah

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kunt u steunen via ons sponsorprogramma. Met uw sponsorbijdrage helpt u niet alleen uw sponsorkind, maar ook de familie en de gemeenschap.

Sierra Leone - Sponsorprogramma Sarwah

Burgeroorlog en ebola

Sierra Leone behoort tot de armste landen ter wereld. In 1991 raakte het land verwikkeld in een gruwelijke burgeroorlog die ruim tien jaar zou duren. Er vielen duizenden doden en veel kinderen werden als kindsoldaat ingezet. Vanaf 2002 begon de wederopbouw. De afgelopen jaren is het land geteisterd door verschillende gezondheidscrises: cholera, malaria en ebola. Ondanks alle ellende in de afgelopen decennia is de bevolking hoopvol voor de toekomst. 

Projectgebied Sarwah

Het projectgebied Sarwah bestaat uit 143 dorpen en ligt in het oosten van Sierra Leone, in het district Kono. Meer dan de helft van de mensen in dit gebied leeft van minder dan 1 dollar per dag. Kinderen hebben nauwelijks toekomstperspectief.

Neem een kijkje in het projectgebied:

Grootste problemen in Sarwah

Onderwijs

Kinderen niet naar school 
Er zijn te weinig scholen voor de kinderen die in het gebied wonen. Op de scholen die er wel zijn, zijn bijna geen materialen en zijn de leraren niet of niet goed opgeleid. Het komt vaak voor  dat kinderen van twaalf jaar nog niet kunnen lezen of schrijven. 

Gezondheidszorg

Slechte gezondheidszorg 
Er zijn te weinig klinieken en er is te weinig goed geschoold medisch personeel. Medicijnen zijn moeilijk verkrijgbaar. De drie meest voorkomende ziekten zijn malaria, ademhalingsproblemen en diarree. Vanwege de slechte gezondheidszorg vertrouwen veel inwoners op traditionele genezers.

Armoede

Armoede en niet genoeg eten
Het lukt gezinnen niet om voldoende eten te verbouwen. Ook kennen ze het belang van voedingsstoffen en groenten voor hun kinderen niet. Daardoor is meer dan een derde van de kinderen chronisch ondervoed. Vaak is er geen geld voor een doktersbezoek of school.

Bescherming

Kinderen worden mishandeld 
Meer dan 15% van de kinderen in Sierra Leone komt in aanraking met kindermishandeling. De kennis over systemen om aangifte te doen, is nog minimaal.

Duurzame verandering

Het programma van World Vision in Sarwah is in 2013 gestart. Samen met de bevolking van Sarwah willen we in 15 jaar een duurzame verandering teweegbrengen. Positieve verandering die blijvend is en een hoopvolle toekomst biedt aan alle kinderen in het project.

Onze doelen in Sarwah voor 2029: 

Goede scholen en bekwame docenten
Alle scholen in het gebied zijn voorzien van voldoende en kwalitatieve meubels en lesmateriaal, vooral lesboeken en leesboeken. Alle leraren op de scholen zijn getraind, waardoor zij beter in staat zijn om interessante en activerende lessen te geven. Kinderen hebben genoeg boeken en kunnen aan het eind van de derde klas lezen en schrijven. Ouders hebben door voorlichting het belang van onderwijs leren inzien en sturen hun kinderen naar school.

Kinderen groeien gezond op 
Er zijn drie nieuwe klinieken gebouwd. Samen met de lokale overheid is de kwaliteit van de gezondheidszorg aangepakt. Hierdoor is deze enorm verbeterd. Er zijn sanitaire voorzieningen gebouwd. Door trainingen over persoonlijke hygiëne weten mensen hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen tegen ziekten. Het aantal kinderen dat sterft aan ziekten die voorkomen kunnen worden, is sterk teruggebracht.

Gezond eten en economische ontwikkeling
Ouders geven hun kinderen voldoende eten met de juiste voedingsstoffen, omdat ze voorlichting en goede zaden hebben gehad. En zo wordt de gezondheid van kinderen steeds beter. De meeste gezinnen zijn betrokken bij een spaargroep. In zo’n groep komen iedere week twintig tot dertig leden bij elkaar, ze sparen samen en geven leningen uit. Ze bespreken wat  de beste investeringen zijn en hoe de families een goed inkomen krijgen. Dankzij de inkomsten kunnen ze onderwijsmateriaal kopen, naar een dokter gaan of in een klein bedrijfje investeren. Met de renteopbrengst van de leningen, ondersteunen ze  de wezen in hun dorpen. 

Kinderen zijn beschermd 
Kinderen weten hoe ze zichzelf tegen alle vormen van geweld kunnen beschermen. Ieder kind heeft een geboortebewijs en er zijn kinderrechten-clubs op scholen. Ook ouders en gemeen- schapsleiders weten hoe ze de kinderen kunnen beschermen en welke stappen ze moeten ondernemen om incidenten te registreren en het aantal kinderen dat hiermee te maken krijgt terug te dringen.

Sponsor een kind:

Hallo, ik ben Omkar uit India en ik zoek een sponsor!

  • Mijn leeftijd: 10 years (16.07.2011)
  • Ik woon met mijn: ouders
  • Mijn hobby: kabbadi (soort tikkertje) spelen