Onderwijs en bescherming voor kinderen in Zuid Soedan

Onderwijs en bescherming voor kinderen in Zuid Soedan

De mensen in Zuid Soedan lijden zwaar onder de gewelddadige conflicten, natuurrampen, economisch instabiliteit en COVID-19. In 2021 konden meer dan 3.4 miljoen kinderen niet naar school en de coronapandemie maakte dit nog erger. Daarnaast is meer dan 20% van de scholen gesloten vanwege de onveilige situatie, docenten en leerlingen zijn uit de dorpen weggevlucht. De meeste kinderen die niet naar school gaan, leven in afgelegen gebieden. Zij lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik, kinderarbeid of om te worden ingezet als kindsoldaat. 

Als kinderen wel naar school gaan, zijn de faciliteiten vaak slecht. Zo krijgt bijna 40% van de kinderen les in de buitenlucht en hebben 40% van de scholen geen toiletten. Meisjes voelen zich vaak onveilig als ze gebruik willen maken van het toilet. Meer dan 2.3 miljoen kinderen hebben bescherming nodig, want zij lopen acuut gevaar om te worden uitgehuwelijkt of om te worden misbruikt (emotioneel en fysiek). In Zuid Soedan wordt het gebied Tonj North extra hard getroffen. Vele mensen hebben geen eten en kinderen zijn ondervoed. 

Samen met onze partner War Child zetten we in op een geïntegreerde aanpak waarbij we focussen op de bescherming van kinderen en het verbeteren van scholing in de Upper Nile. We bereiken ruim 27.600 mensen met deze activiteiten: 

  • We knappen schoolgebouwen op en zorgen voor goed lesmateriaal
  • We trainen leraren en nemen extra leraren aan daar waar nodig
  • Kinderen die nu te oud zijn om naar school te gaan, maar nog nooit naar school konden, mogen meedoen aan een speciaal lesprogramma
  • We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen
  • Kinderen die extra risico op misbruik lopen, krijgen psychosociale steun (individueel of in een groep). We leiden speciaal mensen ervoor op om deze kinderen te identificeren en te begeleiden
  • We organiseren in de dorpen voorlichtingsactiviteiten om meer aandacht aan het beschermen van kinderen te geven
  • In Tonj North ontvangen 2100 huishoudens cash vouchers zodat ze zelf voedsel en andere noodzakelijke dingen kunnen kopen

 

Vlag Europese Unie

Dit project voeren we uit in samenwerking met War Child en de Europese Unie (ECHO).