Vietnam voorbereid op rampen

Voorbereid op rampen in Vietnam

Zuidoost Azië is een van de regio’s die een hoog risico lopen op natuurrampen zoals overstromingen, cyclonen, aardverschuivingen, maar ook droogte. Door de economische gevolgen van Covid-19 zijn de mensen extra kwetsbaar. De Binh Thuan provincie, in het zuiden van Vietnam, is een van de armste provincies van Vietnam. Ongeveer 60% van de mensen werkt in de landbouw of visserij.

Dit gebied wordt met name getroffen door droogte. De  gevolgen zijn ernstig: oogsten mislukken, dieren worden ziek en er ontstond een tekort aan water. De mensen zijn vaak niet voorbereid op droogte of overstromingen en wanneer ze getroffen worden door een natuurramp, hebben ze niet het geld om hun leven weer op te bouwen. Op landelijk niveau probeert de overheid in te springen en opkomende natuurrampen te voorspellen en ergste noden te voorkomen maar dit werkt nog niet erg effectief tegen alle rampen.

Het project richt zicht op twee componenten. We werken hierin samen met CARE en Plan International en richten ons op zowel Vietnam als op de gehele regio zuidoost Azië. We verbeteren  de capaciteit van lokale overheden en dorpen om te reageren op de voorspellingen die de nationale overheid doet over opkomende droogte of overstromingen. Daarnaast helpen we bij het verbeteren van de protocollen voor het vroegtijdig ingrijpen wanneer er rampen voorspeld worden. Dit gebeurt ook op regionaal niveau vanuit Bangkok om nog meer overheden te bereiken.

Wanneer er op tijd ingegrepen wordt kunnen we grote gevolgen voorkomen. Door de weerbaarheid van de dorpen te vergroten en aanpassingen aan bijvoorbeeld gewassen die verbouwd worden te bewerkstelligen zouden toekomstige natuurrampen een minder grote impact hebben op de dorpen. In totaal profiteren ruim 6500 mensen hiervan.

Vlag Europese Unie

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO)

Logo EU

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO)