Hoe we werken

World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We maken geen onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging. In 15 jaar willen we onszelf op iedere plek overbodig maken. 

We pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen we op drie verschillende manieren: