Bescherming voor vluchtelingen in Turkije

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië zijn veel mensen gevlucht naar Turkije. De leefomstandigheden zijn moeilijk. Het geld dat de mensen nog hebben, moeten ze betalen aan voedsel en huur. Ook moeten kinderen werken om geld te verdienen. Het risico op seksueel geweld is ook groot, omdat mensen dicht op elkaar wonen. Verder kampen de vluchtelingen ook met trauma’s.

Hoe helpen onze lokale partners deze vluchtelingen?

Lokale partners van World Vision vangen deze mensen op en vertellen hen welke rechten zij hebben. Ook bieden ze mentale zorg aan vluchtelingen, zodat zij hun trauma kunnen verwerken. Tijdens bezoeken aan de vluchtelingen, wordt geïnventariseerd waar de nood het hoogst is. Mensen krijgen bijvoorbeeld ondersteuning in het betalen van de huur, scholing voor kinderen of specialistische medische zorg.

Wat kunt u doen?

Zonder uw steun kunnen wij deze kinderen niet helpen. Word donateur of geef een gift en help mee!

EU ECHO

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO).