Hoofdinhoud

De zes grootste kinderhulporganisaties ter wereld gaan meer samenwerken om hongersnood te bestrijden. Die ongekende samenwerking is noodzakelijk, omdat miljoenen kinderen het risico lopen te sterven door ondervoeding als er niet nu actie ondernomen wordt.

Elke minuut is er één kind dat in de fase van ernstige ondervoeding belandt. In vijftien landen is het zelfs zo erg dat 8 miljoen kinderen aan honger zullen sterven als ze geen hulp krijgen. 

Wereldwijd leven bijna 50 miljoen mensen in een noodsituatie of niveau van acute honger. De impact van zulke enorme aantallen mensen die extreme honger ervaren, zal verwoestende en levenslange gevolgen hebben voor de rechten van kinderen op gezondheid, voeding, onderwijs, bescherming en overleving als we nu niets doen. 

Hongersnood is te voorkomen en hoort niet thuis in de 21e eeuw. In 2017 lukte het om gezamenlijk hongersnood in Somalië af te wenden. In 2011 lukte dat niet, toen stierven 260.000 mensen, de helft van hen kinderen jonger dan vijf jaar. Velen van hen stierven nog voor het een echte ‘hongersnood’ werd genoemd. 

De zes organisaties stellen dat de internationale gemeenschap een collectieve verantwoordelijkheid heeft om actie te ondernemen, om de dood van honderdduizenden kinderen te voorkomen. Actie is nú nodig. De organisaties zien dagelijks de verwoestende tol die de effecten van conflicten, waaronder het conflict in Oekraïne, klimaatverandering en corona hebben.

De honger- en voedselcrisis is levensbedreigend voor kinderen. Naast ernstige en acute ondervoeding is er voor kinderen een verhoogd risico op geweld, uitbuiting en misbruik door schooluitval, kinderarbeid, rekrutering door strijdkrachten of gewapende groeperingen en het uiteenvallen van gezinnen. Kinderen zonder ouderlijke zorg zijn kwetsbaar voor voedselonzekerheid en de gevolgen daarvan. Meisjes lopen een verhoogd risico op gedwongen (kind)huwelijken, vroege zwangerschappen, schooluitval, seksuele uitbuiting en misbruik. Wanneer voedsel schaars is, eten meisjes en vrouwen vaak minder omdat ze als laatste aan de beurt zijn. 

In de huidige voedselcrisis moeten de rechten en behoeften van kinderen prioriteit krijgen. Een nieuwe aanpak is vereist. Regeringen en donoren moeten zich realiseren dat voedselzekerheid geen voorrecht is, maar een recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Internationaal leiderschap en politieke wil moeten leiden tot een onmiddellijke reactie en het aanpakken van de diepere oorzaken van honger, zoals conflicten, economische crises, klimaatverandering en ongelijke toegang tot landbouwbronnen, door middel van gezamenlijke en lokaal gestuurde oplossingen.

Wij verbinden ons ertoe samen te werken met regeringen en donoren om te zorgen dat de behoeften van kinderen prioriteit krijgen. Door middel van een gendergevoelige, multisectorale respons die voedselzekerheid, voeding, gezondheid, water & sanitatie, onderwijs, bescherming en sociale zekerheid omvat, kunnen we de gevolgen van de voedselcrisis aanpakken terwijl we levens beschermen en veerkracht opbouwen tegen langdurige crises.

Joining Forces is een alliantie van de zes grootste internationale NGO’s die met en voor kinderen werken om hun rechten veilig te stellen en geweld tegen hen te beëindigen: ChildFund Alliance, Plan International Nederland, Save the Children International, SOS Kinderdorpen Internationaal, Terre des Hommes, World Vision.