Voedselzekerheid

Voedselzekerheid voor iedereen

Voldoende, veilig en gezond voedsel voor iedereen, dat is voedselzekerheid in een notendop. In Nederland is dat voor het gros van de mensen vanzelfsprekend, maar in grote delen van de wereld is de situatie compleet anders. 1 op de 10 mensen heeft chronisch honger en voor 2,3 miljard mensen geldt dat ze leven met ‘milde’ voedselonzekerheid. Dat betekent simpelweg dat hun dagelijks eten te weinig vitamines, mineralen en andere bouwstoffen bevat. En dan te bedenken dat jaarlijks de kosten van voedselverspilling en voedselverlies oplopen tot een bedrag van 750 miljard dollar. 

Ondertussen groeit de wereldbevolking hard. In 2050 leven er naar schatting 9,3 miljard mensen op onze planeet. Die mensen moeten allemaal worden gevoed. Een enorme uitdaging.

Wereldwijd heeft maar liefst 1 op de 10 mensen chronisch honger.

Welke factoren spelen een rol?

Dat er zoveel mensen leven zonder voedselzekerheid is eerder een verdelingsvraagstuk dan een productieprobleem. Er is genoeg voedsel, maar dat eten moet wel voor iedereen beschikbaar zijn en betaalbaar. Distributie en prijs zijn dus twee belangrijke factoren. 

De voedselmarkt is daarnaast in handen van grote voedselmultinationals.  Terwijl mensen chronisch hongerlijden, maken deze multinationals miljarden winst door speculatie met voedselprijzen. Kleine boeren krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.

Onze voedselvoorziening moet ook worden aangepast worden aan de verandering in het klimaat. De manier waarop we nu landbouw bedrijven, put de natuurlijke bronnen te veel uit, zegt de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. De productie van voedsel moet efficiënter én duurzamer met oog voor de kwaliteit van het voedsel. 

“De meeste mensen in de wereld voelen de gevolgen van de stijgende voedselprijzen maar voor een groot aantal hebben ze potentieel dodelijke gevolgen.”

Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland.

De aanpak van World Vision

Als mensheid maken we deel uit van de oplossing. Door een gezonder en duurzamer dieet te accepteren, is er voldoende capaciteit om de wereld te kunnen blijven voeden in 2050. Daarom zet World Vision zich in voor duurzaamheid en samen met gemeenschappen werken we aan weerbaarheid door andere landbouwmethodes die klimaatverandering tegengaan. We zetten ons in voor eerlijke handelspraktijken een rechtvaardige verdeling van rijkdom. 

Lees meer over Gezondheid & Voeding, Levensonderhoud & armoede en Opkomen voor kinderen & Beleidsbeïnvloeding.

Er is genoeg, maar het is niet eerlijk verdeeld.

Met jouw hulp kunnen we kinderen en gezinnen helpen om toegang te krijgen tot voedsel.

Niemand zou honger moeten lijden. Lees meer over voedsel en honger: