Kindhuwelijken en uithuwelijken

Kindhuwelijken zijn rampzalig

Onvoorstelbaar, maar waar: jaarlijks worden 12 miljoen meisjes voor hun achttiende uitgehuwelijkt. Wereldwijd eindigt daarmee voor 22 meisjes per minuut de kindertijd. 

Helaas is het probleem nog steeds wijdverbreid. Kindhuwelijken komen het meest voor in de Sub-Sahara regio in Afrika, 4 op de 10 meisjes trouwen daar voor ze 18 jaar zijn. In Zuid-Soedan, een land dat al meer dan tien jaar te kampen heeft met burgeroorlog en gewelddadige conflicten, ontdekte World Vision dat zelfs de meeste vrouwen (85%) als tiener is getrouwd. Maar ook in Latijns-Amerika en de Caraïben, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Oost-Europa en Centraal-Azië zijn kindhuwelijken een groot probleem.

Jaarlijks worden 12 miljoen meisjes voor hun achttiende uitgehuwelijkt.

‘Beste optie’ bij armoede

Kindhuwelijken zijn een schending van de rechten van een kind. Door uithuwelijking kunnen meisjes geen kind meer zijn. Toch maakt het op een heel aantal plekken in deze wereld deel uit van culturele, sociale en religieuze tradities. 

Armoede en een gebrek aan onderwijs liggen vaak aan de basis. Voor arme gezinnen lijkt een kindhuwelijk op de korte termijn de ‘beste’ optie voor hun dochters. Het ‘voordeel’ van een mond minder voeden, weegt zwaarder dan een dochter thuis houden en naar school sturen.

“Ik verzette me tegen het huwelijk. Ze bedreigden me. Ze zeiden: “Als je wilt dat er voor je broers en zussen wordt gezorgd, trouw je met deze man. Ik zei dat hij te oud is voor mij. Ze zeiden: “Je zult met deze oude man trouwen, of je het leuk vindt of niet, want hij heeft ons te eten gegeven.”

Aguet was 15 toen zij moest trouwen met een 75-jarige man in Malawi.

Onderzoek toont ook aan dat kindhuwelijken armoede en geweld in stand houden. Kindhuwelijken versterken ook de diepgewortelde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Meisjes verlaten vaak hun eigen familie en trekken in bij de familie van de man. In hun nieuwe huis hebben de meisjes weinig zeggenschap. Ook de machtsverhouding tussen een jonge bruid en haar meestal oudere echtgenoot is ongelijk. 

Wanneer meisjes weggehouden worden bij hun familie, raken zij sociaal geïsoleerd en zijn ze kwetsbaarder voor misbruik, seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap op jonge leeftijd. Hun lichamen zijn nog helemaal niet klaar voor een zwangerschap en een bevalling. De gezondheidsrisico’s zijn groot: complicaties bij zwangerschap en bevalling zijn doodsoorzaak nummer één bij tienermeisjes.

Meestal stoppen de meisjes met school. Dat heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling en het vinden van werk.  

Nu trouwen zal de dood van mijn dromen betekenen. Als ik nu ja zeg, is het alsof ik zelfmoord pleeg en ik wil niet dat mijn dromen worden verpest!

Sumaiya, 17 jaar.

Wat doet World Vision tegen kindhuwelijken?

Door kindsponsoring werken we nauw samen met gemeenschappen, lokale leiders en overheden. Met hen willen we de systemen doorbreken en overtuigingen ombuigen die vrouwen en meisjes klein houden en tot een huwelijk dwingen. Dat doen we op de volgende manieren:

Toerusting van empowerment voor vrouwen en meisjes

Bij empowerment van vrouwen gaat het erom dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken in hun leven en in hun huishouden. De keuze bijvoorbeeld om zelf in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen te kunnen voorzien. Dat zij zelf kunnen kiezen om hun dochters naar school te sturen. Voor meisjes betekent empowerment dat zij zich kunnen ontwikkelen zonder het risico te lopen te worden uitgehuwelijkt. In het Oegandese DREAMS-project krijgen meisjes de kans om voor zichzelf op te komen en om voorlichting en training te geven aan hun leeftijdsgenoten. In het Nobo Jatra-project in Bangladesh leren adolescente meisjes en jongens over de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, het recht om te trouwen wanneer zij dat willen en worden ze aangemoedigd zich uit te spreken wanneer zij kindhuwelijken in hun dorpen zien. Zo stopte Dola samen met leeftijdsgenoten wel 600 kindhuwelijken.

De lokale gemeenschap en religieuze leiders betrekken

World Vision werkt in gemeenschappen langdurig samenop basis van vertrouwen. Religieuze leiders uit verschillende geloofstradities worden ingeschakeld om hun culturele autoriteit te benutten voor het welzijn van kinderen. En daarom overtuigingen en praktijken te veranderen die een negatieve invloed hebben. 

Mannen en jongens betrekken bij acties tegen kindhuwelijken

Het veranderen van de diepgewortelde genderongelijkheid begint bij mannen en jongens: in traditionele culturen bezitten zij aanzienlijke sociale macht en invloed.  Door het betrekken van mannen en jongens krijgen meisjes steun en kunnen ze ‘nee’ zeggen tegen kindhuwelijken. 

Het versterken en aanpakken van gezondheidszorg, onderwijs, sociale zaken en kinderbescherming

Onderwijs aan jonge vrouwen en meisjes is een essentieel onderdeel voor het beëindigen van kindhuwelijken. Onderwijs biedt meisjes die het risico lopen uitgehuwelijkt te worden alternatieve wegen en kansen. Het stimuleert hun ontwikkeling en zorgt dat ze weet wat hun rechten zijn.

Help een einde te maken aan kindhuwelijken

Door acties en goede voorlichting krijgen meisjes perspectief op een betere toekomst. Samen kunnen we kindhuwelijken tegengaan.

Lees meer over vrouwenrechten en kindhuwelijken