Kind werkt op steengroeve.

Kinderarbeid

Kinderarbeid is slavernij

Ieder kind heeft er recht op om te kunnen spelen en naar school te gaan en moet worden beschermd tegen economische uitbuiting. Daarom is kinderarbeid officieel verboden volgens het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind (1989). 

Maar de praktijk is anders: wereldwijd wordt één op de 10 kinderen gedwongen te werken. Bijna de helft van de kinderen die kinderarbeid verrichten, is tussen de vijf en elf jaar oud. In het begin van de 21ste eeuw nam het aantal kinderen dat moest werken af. In 2016 werkten er nog 94 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar. Helaas is de daling gestopt en stijgt het aantal kindarbeiders vanaf 2020 weer naar 160 miljoen. 

Kinderen in armoede

Wereldwijd wordt één op de 10 kinderen gedwongen te werken.

Risico voor kinderen is groot

Kinderarbeid mag alleen als kinderen niet te jong zijn, het werk niet gevaarlijk, ongezond of gedwongen is, en er voldoende tijd overblijft voor onderwijs, spel en rust. Het werk mag dus niet schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van kinderen. 

Toch worden kinderen op allerlei plekken ingezet als moderne slaven: ze maken lange werkdagen en werken onder onveilige en zelfs gevaarlijke omstandigheden. 

Het risico op seksueel, fysiek en psychologisch misbruik is groot. In het ergste geval worden kinderen zelfs gescheiden van hun familie en gedwongen tot prostitutie of andere illegale activiteiten.
Veel kindarbeiders werken op het land, maar ook in mijnen, in de huishouding en in fabrieken. Om het nog dichterbij te halen: de hazelnoten voor onze hazelnootpasta worden vaak door kinderen geplukt en ook in de kledingindustrie werken veel kinderen. Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten, die makkelijk uit te buiten zijn. Daarom worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. 

Armoede is de hoofdoorzaak

Verschillende factoren spelen een rol: et ontbreken van goed onderwijs, gebrek aan kennis bij ouders en verzorgers en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Maar de hoofdoorzaak voor kinderarbeid is armoede. Gezinnen kunnen simpelweg niet rondkomen als de kinderen niet werken. Tegelijkertijd houdt kinderarbeid armoede juist ook in stand. Kinderen die werken en niet naar school gaan, komen later hoogstwaarschijnlijk terecht in laagbetaalde banen en vervolgens herhaalt de geschiedenis zich weer bij hun kinderen. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede in stand.

“Als ik volwassen ben, hoop ik dat mensen niet langer gebrek hebben aan basisbehoeften in hun leven. Ik geloof dat verandering thuis begint. Als ik mijn dromen bereik, zal ik de uitdagingen waar mijn familie voor staat kunnen oplossen.”

Mike (11) uit Malawi.

Wat World Vision doet tegen kinderarbeid

World Vision vecht op meerdere fronten om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Kindsponsoring speelt een belangrijke rol in die aanpak.

Door kindsponsoring ontstaat een ander perspectief voor kinderen, ouders en gemeenschappen. We pleiten voor sterkere overheidsmaatregelen en wettelijke bescherming. Binnen ons sponsorprogramma geven we:

  1. voorlichting over kinderrechten;
  2. ondersteunen we gezinnen bij het opbouwen van een bedrijfje of het genereren van inkomsten om hun financiële zekerheid te vergroten;
  3. en als een kind al werkt, zoeken lokale World Vision medewerkers samen met het gezin naar een alternatieve oplossing.

Met elkaar kunnen we kinderarbeid uitbannen

Meer lezen over onze aanpak? Lees meer over kindsponsoring en bekijk ook de pagina’s over kinderrechten, beleidsbeinvloeding, onderwijs en levensonderhoud.  

Kinderen hebben recht op kind zijn. Lees meer over kinderrechten