Hoofdinhoud

Boer James Lombe (43) is een dankbaar mens. “Sinds ik de training voor boeren heb gevolgd, heb ik een huis gebouwd, twee voertuigen gekocht, mijn kinderen naar betere scholen gestuurd en ik ben kippen gaan fokken.” De vader van zes kinderen zag de opbrengsten van zijn boerderij vertienvoudigen. 

“Voorheen verbouwde ik alleen voor ons eigen gebruik. Ik was tevreden als mijn gezin het hele jaar door kon eten. Maar ik had grote zorgen rond het schoolgeld van mijn kinderen en ook andere basisbehoeften waren een probleem.” Daar kwam verandering in toen hij de mogelijkheid kreeg om verschillende trainingen te volgen. James ging anders naar zijn boerderij kijken en het als een bedrijf zien.  “Ik waardeer de vaardigheden en kennis die de training mij en veel andere boeren in het district heeft gebracht. Wat ik nu produceer, is iets waar ik vroeger alleen maar van kon dromen.”

De kracht van een lening

Eerder verdiende James op jaarbasis tussen de 115 en 175 dollar met de verkoop van zijn maïs. “Voor de komst van het THRIVE-programma (Transforming Household Resilience in Vulnerable Environments) was het voor mij als  arme boer moeilijk om een lening te krijgen van de kredietinstellingen in het district”, vertelt James. “We hadden trouwens ook niet zoveel keuze. De bestaande instellingen hadden het monopolie en hanteerden hoge rentetarieven. Maar na het volgen van de training koppelde World Vision ons als kleinschalige boeren aan het VisionFund voor groepsleningen.”

“De eerste lening kreeg ik samen met de andere boeren, maar ik verliet de groep omdat het groepsaandeel niet genoeg was voor mijn landbouw. Mijn eerste individuele lening was 85 dollar. Vervolgens nam mijn productie toe. Doordat ik meer geld begon te verdienen, kon ik ook het leenbedrag verhogen om verder uit te breiden en te verbreden door meer verschillende gewassen te planten. Dankzij de leningen verbouw ik nu meer dan vijf hectare en tuinier ik op meer dan twee hectare.  Momenteel verbouw ik drie belangrijke soorten gewas: kool, tomaten en groene maïs. Nu krijg ik leningen van wel 1.170 dollar en ik betaal die zonder problemen terug”, vertelt James lachend.

De groei op zijn boerderij maakt dat James niet alleen zijn kinderen gevarieerd en goed kan voeden. Vier van zijn zes kinderen kan hij inmiddels naar goede scholen sturen. Per semester betaalt hij daarvoor 145 dollar, een bedrag hoger dan wat hij vroeger op jaarbasis verdiende.

Besproeien en groeien

Boeren als James Lombe hebben ook veel baat gehad van de speciaal aangelegde irrigatiekanalen. “We gebruiken de kanalen om onze tuinen te besproeien. Daardoor kon ons landbouwbedrijf groeien”, zegt hij. “Via THRIVE help ik ook andere leden van de gemeenschap door hen in te huren voor het werk op de boerderij. Momenteel heb ik vijf mensen fulltime in dienst en 15 als losse medewerkers. Zo profiteert de gemeenschap ook van de hulp. Met mijn personeel oogst ik nu meer dan 300 dozen tomaten en 12.500 kroppen kool. Ik ben World Vision dankbaar omdat we veel hulp kregen.”

Boer James met zijn tomatenoogst.

Wat doet World Vision door middel van THRIVE?

Via het programma Transforming Household Resilience in Vulnerable Environments (THRIVE) bevordert World Vision de voedselproductie, de weerbaarheid en de toegang tot markten en financiële diensten. Zo kunnen boeren zoals James meer, beter en duurzamer voedsel produceren voor eigen consumptie en verkoop. 

Om kleinschalige boeren verder te helpen hun boerderijen uit te bouwen tot commerciële bedrijven, legde World Vision dammen en irrigatiekanalen aan. Op die manier zijn boeren minder afhankelijk van seizoensgebonden landbouw. Door middel van trainingen wordt gewerkt aan de vaardigheden van kleine boeren in het district Mpika.

Deze aanpak pakt de onderliggende oorzaken van armoede aan. De impact is groot. Boeren hebben meer inkomsten; daardoor kunnen ze hun kinderen naar school sturen en is er geld voor voeding en gezondheidszorg. Zo kan er een einde komen aan kindhuwelijken en geweld. 

Wil jij meehelpen zodat meer mensen zoals James beter en duurzamer voedsel produceren voor eigen consumptie en verkoop?