Hoofdinhoud

Cathilde is de voorzitter van de ouderraad van de Neema Primary School in Kalinga, Democratische Repuliek Congo (DRC). Betrokkenheid van ouders bij een school komt in de DRC nog niet zo vaak voor. Zeker niet van vrouwen, die in deze gemeenschappen waar wij werken vaak een ondergeschikte rol hebben. Maar Cathilde maakt zich tijdens haar voorzitterschap hard voor grote veranderingen op de school in haar dorp. Op de foto hierboven zie je haar druk in gesprek met iemand die de bouw van de toiletgebouwen overziet.

Toiletgebouwen
Het eerste waar Cathilde zich mee bezig hield was de bouw van de toiletgebouwen op de school. Iedere dag was ze op de bouwplaats aanwezig en volgde de vorderingen op voet. Ze toonde een flink staaltje leiderschap door de bouw dagelijks in de gaten te houden. Ze zorgde voor afstemming tussen de verschillende betrokkenen en briefde de technici. Bovendien schakelde ze een vriend in die ervoor moest zorgen dat er tijdens de bouw altijd genoeg water was voor de werklieden.

Toiletgebouwen Congo

Verantwoordelijkheid
Verder nam Cathilde zelf de onderhandelingen op zich voor de aanpak van de klaslokalen. Ze overtuigde de leiders van de gemeenschap ervan dat de klassen nog voor het regenseizoen aangepakt moesten worden. Het riool en de waterafvoer waren hard aan vernieuwing toe. Bovendien hield Cathilde haar hart vast voor de zware regenval. Die zou het gebouw, mét de kinderen erbij, zomaar eens weg kunnen spoelen. Bij de bouw hield ze de constructie en materialen dan ook met een scherp oog in de gaten. Klopte de verhouding van het cement met het zand? Of werd daarmee gesjoemeld? Steeds weer sprak ze de bouwvakkers aan op hun verantwoordelijkheid. Niet alleen met betrekking tot het schoolgebouw trouwens. Bij de overheidsinstanties bepleitte ze dat de school bereikbaar moest zijn via een goede weg. En om deze toegankelijk te houden, was ook een goed afwateringssysteem nodig.

Behoefte van de gemeenschap
Stephania Noël, coördinator van de DRA Joint Response in Congo, is enthousiast over het leiderschap van Cathilde. “Dit is precies waarvoor we het doen; mensen uit de gemeenschapen nemen zelf verantwoordelijkheid over de veranderingsprocessen en ontwikkelingen in hun gemeenschap, wij ondersteunen. Er zijn in veel gemeenschappen mensen met duidelijke ideeën over wat aangepakt moet worden. In veel dorpen tellen vrouwen nog nauwelijks mee. Cathilde laat zien dat het anders kan.”

Dutch Relief Alliance in DRC

De geïntegreerde projecten van de Dutch Relief Alliance (DRA) op het gebied van WASH (water, sanitatie* en hygiëne), voedselzekerheid, levensonderhoud, bescherming van kinderen** en onderwijs in Musienene in het oosten van de Democratische Republiek Congo dragen bij aan de verbetering van het welzijn van kinderen. Kinderen die van school waren gegaan vanwege conflict gerelateerde ontheemding, worden geholpen om weer naar school te gaan en de gemiste lessen in te halen. Thuis hebben ze nu gemakkelijk toegang tot groenten uit eigen tuinen, en halen ze water uit putten dichter bij huis! Het is een reis van hoop en wederopbouw in gebieden die lijden onder de uiteenlopende gevolgen van conflicten.

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een uniek en innovatief samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In DRC bieden vijf partners snelle en effectieve hulp in de door oorlogen geteisterde Democratische Republiek Congo (DRC): CARE, Red een Kind, Tearfund, War Child en World Vision. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en veiligheid. De DRC heeft aan dit alles een groot gebrek en staat voor grote uitdagingen. De DRA-leden hebben de handen ineen geslagen om gestroomlijnde hulp te bieden en ervoor te zorgen dat alle kinderen in het project worden voorzien in hun basisbehoeften.

*Het geheel van voorzieningen als wc’s, onderwijs over hygiëne (wc-gebruik, handen wassen enz.), waterleiding en riolering, allemaal met de bedoeling dat mensen geen infectieziektes door poep oplopen.
** Bescherming van vrouwen en meisjes (met name op het gebied van seksueel en op gender gebaseerd geweld) en van kinderen (tegen mishandeling en het worden van kindsoldaten).