Hoofdinhoud

Het leven van duizenden kinderen in Syrië wordt bedreigd door cholera. Sinds de uitbraak, begin september, is het aantal gevallen bijna verdubbeld. Honderdduizenden kinderen, lopen het risico om ernstig ziek te worden of te overlijden als er niet snel medicatie komt.

Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het nuttigen van besmet drinkwater en voedsel. De ziekte treft zowel kinderen als volwassenen en kan zonder behandeling binnen enkele uren dodelijk zijn. Door het groot aantal ondervoede kinderen vormt de ziekte een extra risico omdat het afweersysteem is verzwakt en diarree voor snelle uitdroging zorgt.

Meer dan 2.500 mensen in Noord-Syrië zijn tot nu toe besmet geraakt, 611 van hen zijn kinderen jonger dan 5 jaar. Het eerste bevestigde geval in Noordwest-Syrië werd gemeld op 19 september.

Door de structurele schade aan de waternetwerken als gevolg van het conflict en de groeiende economische crisis, kunnen veel mensen in Syrië niet over schoon drinkwater beschikken.

Om een nieuwe gezondheidscrisis te voorkomen zijn er dringend extra geneesmiddelen en schoon drinkwater nodig, waarschuwt internationale hulporganisatie World Vision.