Sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen zijn hoognodig

Als je buikgriep hebt, besef je in een klap weer hoe dankbaar je kunt zijn voor goede sanitaire voorzieningen. Binnen een paar stappen ben je bij een wc. Het is een situatie waar 3,6 miljard mensen alleen van kunnen dromen. Ze hebben thuis geen veilig toilet voor hun gezin. 946 miljoen mensen doen hun behoeften sowieso buiten. Het ontbreken van die basale sanitaire voorzieningen heeft grote gevolgen voor de gezondheid en ontwikkelingskansen van kinderen en met name meisjes. De nood is hoog.

3,6 miljard mensen hebben thuis geen veilig toilet voor hun gezin.

Ziekte ligt op de loer

Wanneer gezinnen geen eigen, veilig toilet hebben, brengt dat grote risico’s met zich mee. Ziektes als diarree, koorts en malaria liggen op de loer. Diarree is zelfs de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar. Door ziekte ontstaan ook chronische aandoeningen zoals ondervoeding en groei- en ontwikkelingsachterstanden.

Daar komt bij dat vrouwen en kinderen zonder de privacy van een veilig toilet het risico lopen op seksueel geweld, intimidatie en misbruik. 

“De plasplaats voor vrouwen en kinderen was verder weg dan die van de mannen, bijna een uur lopen heen en terug. Het waswater moesten we meenemen en onderweg moest ik slangen ontwijken. Het was echt een puinhoop.

Preety (12) uit India zorgde dat haar familie een toilet kreeg en ook de andere families in haar dorp.

In ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn goede sanitaire voorzieningen van het grootste belang. Ze dragen bij aan een betere kwaliteit van zorg voor patiënten. Toch zijn er voor 780 miljoen mensen geen sanitaire voorzieningen in hun gezondheidszorginstelling. Op school voorkomen wasbakken, en toiletten schooluitval door ziekte. Toch heeft 1 op de 3 scholen geen of nauwelijks sanitaire basisvoorzieningen. Veel meisjes gaan daarom van school of verzuimen elke maand als ze ongesteld zijn. 

“Zelfs voor een klein plasje stonden we al in een lange rij. Een ongemakkelijke toestand. Voor de meisjes die al menstrueerden was dit helemaal vervelend.

Julie uit de Democratische Republiek Congo.

Het achterblijven van menselijke ontlasting buiten zorgt ook voor vervuiling van oppervlaktewater en grondwaterbronnen. Dat water vormt de drinkwaterbron voor miljarden mensen over de hele wereld. 

Als mensen minder snel en vaak ziek, zijn ze ook beter in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Elke $1 die wordt geïnvesteerd in sanitaire basisvoorzieningen in plattelandsgebieden levert meer dan $5 op in verhoogde productiviteit en bespaarde medische kosten.

Zonder goede sanitaire basismogelijkheden zitten gezinnen en gemeenschappen gevangen in een cyclus van ziekte en armoede. 

De aanpak van World Vision

We geloven dat schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne een basisrecht zijn: elk kind heeft recht op die middelen om gezond te blijven.

Lees meer over onze aanpak op de pagina: Schoon drinkwater en Hygiëne.

Samen werken we aan sanitaire voorzieningen voor iedereen

Meer lezen over onze aanpak én wil je meehelpen? Lees meer over wat jij kunt doen en bekijk ook de pagina over water en hygiëne.  

Iedereen heeft recht op sanitaire voorzieningen. Lees meer over water en hygiëne.