Hoofdinhoud

Noodhulp in Mali is door gewapende conflicten, politieke instabiliteit en klimaatverandering steeds meer nodig. De situatie is de afgelopen tijd ernstig verslechterd. Naar verwachting hebben 1,2 miljoen mensen een tekort aan basisbehoeften zoals voedsel en schoon water. World Vision is aanwezig en biedt steun aan deze mensen in nood. Om onze hulp te kunnen voortzetten, is snel hulp nodig.  

Er is een toename van aanvallen door gewapende groepen in Mali. In 2023 werden 5.864 veiligheidsincidenten gemeld waarbij 3.845 mensen om het leven kwamen. In de afgelopen maanden zijn de politieke spanningen verder opgelopen. Dit komt onder andere door de aankondiging van het uitstel van de algemene verkiezingen, de presidentsverkiezingen, de oprichting van een partnerschap met Niger en Burkina Faso in het kader van de AES (Alliantie van Sahelstaten) en de terugtrekking van MINUSMA (een vredesmissie van de VN in Mali) op verzoek van de Malinese autoriteiten. 

Wat doet World Vision in Mali 

In Mali heeft World Vision het bedrag voor noodhulp verhoogd van USD 45,7 miljoen in 2022 naar USD 65 miljoen in 2023. Met dit bedrag hebben we de meest kwetsbare kinderen en gezinnen in moeilijk bereikbare gebieden voorzien van steun. In 2023 heeft World Vision meer dan een miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kinderen, geholpen met voedsel, water, verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen en het verspreiden van cash-vouchers. Aangezien de situatie vooral in het Noorden en in het Midden van het land ernstig is verslechterd, gaat World Vision in 2024 1.140.400 mensen helpen, waaronder 593.000 kinderen. De focus ligt op kinderen die ernstig ondervoed zijn.  

Geven voor Mali 

De crisis escaleert verder en meer en meer Malinezen hebben humanitaire hulp nodig. World Vision zet zich in om steun te bieden aan de meest kwetsbare mensen in deze fragiele situatie, om dit voort te kunnen zetten hebben we jouw hulp hierbij nodig.