Ondervoeding bij kinderen

Achterstand in ontwikkeling door ondervoeding

Maar liefst één op de drie kinderen begint het leven met een achterstand door ondervoeding. Iedere minuut raakt een kind ernstig ondervoed.

In totaal zijn 149 miljoen kinderen chronisch ondervoed: zij krijgen lange tijd te weinig of eenzijdig eten. 45 miljoen kinderen zijn acuut ondervoed. Dat betekent dat kinderen in korte tijd veel gewicht verliezen. Van die 45 miljoen dreigen 8 miljoen jonge kinderen te overlijden door ernstige acute ondervoeding. En hun aantal stijgt met de minuut, waarschuwt UNICEF.

Iedere minuut raakt een kind ernstig ondervoed.

“Kinderen lopen het risico te sterven of lichamelijke en ontwikkelingsschade op te lopen als ze geen toegang krijgen tot voedselhulp.

Emmanuel Isch, landendirecteur World Vision Sudan

Wat is ondervoeding precies?

De impact van ondervoeding op de gezondheid kinderen is groot. Maar ondervoeding is meer dan een tekort aan voedsel. Een kind raakt ook ondervoed door eenzijdig eten. Als een kind niet genoeg vitamines en mineralen binnenkrijgt en belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, mineralen en vetten heeft dat grote gevolgen. Door eenzijdig eten verzwakken kinderen, het belemmert hun groei, ze worden ook ziek of gaan zelfs dood. 

En het begint al voor de geboorte. Wanneer zwangere en vrouwen die borstvoeding geven ondervoed raken, kunnen hun ongeboren kinderen en zuigelingen zich niet normaal ontwikkelen. Ondervoeding van tienermeisjes en vrouwen en kinderhuwelijken leiden tot een laag geboortegewicht en premature baby’s – de belangrijkste oorzaak van sterfte onder pasgeborenen. Bijna de helft van de sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar zijn pasgeborenen. Ondervoeding is de onderliggende oorzaak van 45% van alle sterfgevallen van kinderen, en 20% van de moedersterfte. Slechts 20% van de jonge kinderen met ernstige ondervoeding krijgt hulp. 

In de afgelopen vijf jaar is 89% van de ernstig ondervoede kinderen die World Vision behandelde weer volledig op kracht gekomen.

World Vision Nederland

Er zijn ook gevolgen voor de langere termijn: kinderen hebben door ondervoeding en ziekte minder energie en kunnen minder goed leren en presteren. Ondervoede kinderen lopen zo een blijvende fysieke en mentale achterstand op – een achterstand die hun leven lang doorwerkt in hun vooruitzichten en toekomstperspectief.

De aanpak van World Vision

Het aanpakken van ondervoeding bij kinderen is een van onze speerpunten. Goed gevoede kinderen doen het beter op school, zijn beter in staat om deel te nemen aan hun gemeenschap en zijn weerbaarder tegen ziekten, rampen en andere noodsituaties.

In de afgelopen vijf jaar is 89% van de ernstig ondervoede kinderen die World Vision behandelde weer volledig op kracht gekomen.

Lees meer over Gezondheid & Voeding, Levensonderhoud & armoede en Opkomen voor kinderen & Beleidsbeïnvloeding.

Alle kinderen hebben recht op genoeg en gezonde voeding.

Met jouw hulp kunnen we kinderen en gezinnen helpen om toegang te krijgen tot voedsel die hard nodig is voor een gezonde en goede ontwikkeling.

Niemand zou honger moeten lijden. Lees meer over voedsel en honger: