The Open Generation: Gen Z, Jezus en gerechtigheid

Nederlandse tieners maken zich zorgen over klimaatverandering, vervuiling en raciscme, zo blijkt uit recent onderzoek. In opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica bevroeg onderzoeksbureau Barna 26.000 tieners wereldwijd naar hun kijk op gerechtigheid, Jezus en de Bijbel. Daaruit blijkt dat ze open en inclusief zijn, op zoek naar waarheid, authenticiteit en verandering. Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. Hoe kijken Nederlandse tieners naar het christelijk geloof en hoe willen ze van betekenis zijn?

,/

Hoe kijken tieners naar Jezus en gerechtigheid?

Nederlandse tieners zijn positief over Jezus, maar zien Hem niet actief in de wereld van vandaag. Van de Nederlandse tieners heeft 6% een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt.  Zij ervaren vreugde en voldoening uit hun relatie met Jezus. De 72% die zich niet identificeert met het christelijk geloof staat niet negatief ten opzichte van Jezus, een deel van hen is zelfs positief over Jezus. Van de bevraagde tieners heeft 57% respect voor de Bijbel. Er is openheid naar de Bijbel, maar 71% leest de Bijbel nooit.

Deze generatie is zich heel bewust van het onrecht in de wereld, alleen is slechts 5% van de tieners gemotiveerd om aan de slag te gaan voor gerechtigheid. Tieners die toegewijd zijn aan het christelijk geloof zien Jezus vaker als iemand die pleitte om recht te brengen (72% t.o.v. 37% bij hen die zich alleen christen noemen). Van de toegewijde tieners gelooft 63% dat de Bijbel onrecht aanpakt ten opzichte van 13% bij naamchristenen.

Wat tieners nodig hebben

Tieners verwachten niet dat de kerk impact kan hebben op kwesties als armoede en onrecht. Wel verwachten ze dat de overheid (71%), scholen (62%), politici (62%) onrecht aanpakken. De gemiddelde tiener, zowel wereldwijd als in Nederland, heeft het meest behoefte aan de aanmoediging van familie en vrienden als het gaat om zelf aan de slag te gaan voor gerechtigheid.

Tieners die bezig zijn met gerechtigheid en wel vinden dat de kerken daar een rol in zouden moeten spelen zijn het erover eens dat de beste manier daarvoor is om mensen aan te moedigen om onrecht aan te pakken. Het aanmoedigen van tieners in persoonlijke relaties doet het vertrouwen van tieners in de impact die ze kunnen hebben groeien.

In een open brief laten tieners weten dat ze in gesprek willen met hun kerkleiders:

“Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen, onze vragen stellen.”

Wil jij hierover in gesprek? Kom naar het

Open Generation symposium

Wat kunnen we als kerk van tieners leren? Wat hebben ze nodig om hun geloof handen en voeten te geven? En hoe geven we hen ruimte in onze geloofsgemeenschap? Tijdens het Open Generation symposium presenteren we de Nederlandse uitkomsten van het onderzoek, gaan we met tieners in gesprek en krijg je handreikingen om hier als kerk mee aan de slag te gaan. Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling.  

Datum: Donderdagavond 15 juni 19.30 – 22.00 uur  

Locatie: Kruispunt, Terschellingkade 22 in Amersfoort

Voor wie: kerkleiders, jeugdleiders, predikanten en geïnteresseerden

Wil je meer weten?

Download het rapport

Ben je benieuwd naar de onderzoeksresultaten en wil je het hele rapport bekijken? Download dan hier het rapport.

Vraag de kerkentoolkit aan

Zoek je als kerk handvatten om met jongeren het gesprek aan te gaan? Vraag dan nu onze kerkentoolkit aan.

Laat je inspireren door deze jongeren

Logo van World Vision