COVID-19 preventie en herstel in Indonesië

De World Health Organization heeft COVID-19 als een globale pandemie aangeduid, met gevallen in meer dan 114 landen. Eén van deze landen is Indonesië. Op 11 mei 2020 waren er 14,265 bevestigde COVID-19 gevallen, waarvan 991 mensen overleden zijn aan het virus. Dat is één van de hoogste percentages sterfgevallen ten opzichte van besmettingen, op globaal niveau. De gezondheidszorg in Indonesië heeft niet voldoende capaciteit om de pandemie effectief tegen te gaan en er zijn onvoldoende beschermingsmaterialen beschikbaar voor het medisch personeel. Daarnaast is er veel onjuiste informatie over het virus in omloop en is er sprake van sociaal stigmatisatie tegenover dragers van het virus. Er zijn onvoldoende faciliteiten en waterbronnen beschikbaar voor persoonlijke hygiëne terwijl handenwassen met zeep zeer belangrijk is in het tegengaan van verdere verspreiding. 
De lokale bevolking wordt hard getroffen door deze pandemie. Naar verwachting zullen 3,7 miljoen mensen in armoede (terug)vallen door de economische gevolgen van de pandemie, zullen 5,2 miljoen mensen hun baan verliezen. De prijzen van levensgoederen gaan op en neer, waardoor de meest kwetsbare gezinnen niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften. 

Wat we doen:

Met financiering van de Europese Delegatie in Indonesië voor het I-COPE project, gaatWorld Vision verdere verspreiding van COVID-19 tegen en verkleinen we de economische impact van COVID-19 op kwetsbare gezinnen.

Het project heeft drie doelen:
1. Het opschalen van preventieve maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te verminderen in 6 districten
World Vision richt zich op het ondersteunen van kwetsbare kinderen, families en gemeenschappen in het handhaven/onderhouden van goede persoonlijke hygiene. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het installeren van handenwas faciliteiten (Handwashing with Soap stations), het uitdelen van hygiene kits en andere hygiene middelen (zoals desinfectant) en het promoten van goede persoonlijke hygiene door verschillende communicatie kanalen (video, radio, posters). De lokale maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in deze beoogde gedragsverandering.

2. Het versterken van het gezondheidszorgsysteem en het bieden van ondersteuning aan gezondheidswerkers
World Vision richt zich op het leveren van beschermende middelen (personal protective equipment = PPEs) aan gezondheidsklinieken om COVID-19 cases veilig te kunnen behandelen. Gezondheidswerkers zullen getraind worden in het gebruik van de PPE’s. Daarnaast worden gezondheidswerkers (ook de werkers werkzaam op gemeenschapsniveau) getraind over de verspreidingsrisicos van COVID-19, om deze informatie te delen met de gemeenschappen. Ook dit draagt bij aan de beoogde gedragsverandering in gemeenschappen (zoals het belang van social distancing).

3. Het ondersteunen van getroffen gemeenschappen door activiteiten die het levensonderhoud van mensen herstellen en de veerkracht van de gemeenschappen vergroten
World Vision ondersteunt getroffen gezinnen (die door COVID-19 minder inkomen hebben) met een cash-bijdrage om te kunnen voorzien in de basisbehoeften (4,000 gezinnen). Daarnaast worden gezinnen geholpen om een nieuwe start te maken in hun levensonderhoud door kleine leningen waarmee ze een bedrijfje kunnen beginnen, en worden gezinnen geregistreerd voor sociale bescherming. Maatschappelijke organisaties zullen daarnaast een belangrijke rol spelen in het opstellen van plannen waarmee wordt voorbereid op eventuele uitbraken.

Resultaat:

World Vision gaat met het I-COPE project verdere verspreiding van COVID-19 tegen en verkleint de economische impact van COVID-19 op kwetsbare gezinnen. Daarbij werkt World Vision nauw samen met lokale maatschappelijke organisaties die al ervaring hebben in het mobiliseren en versterken van de lokale gemeenschappen rondom bewustwording. Deze lokale organisaties zullen worden getraind door World Vision. Deze samenwerking is cruciaal in een project gericht op gedragsverandering, gezien dit vaak langdurige processen zijn. 

Vlag Europese Unie

Dit project voeren we in samenwerking uit met de Europese Unie.