covid-19 noodhulp

65 miljoen mensen tot nu toe bereikt met COVID-19 noodhulp programma

26/08/2020

Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft World Vision wereldwijd 65 miljoen mensen, waaronder 20 miljoen kinderen, bereikt met noodhulp. Met onze grootste response ooit richten we ons in meer dan 70 landen op het voorkomen van verspreiding van het virus. We versterken de gezondheidssystemen en zorgmedewerkers en we ondersteunen kinderen die getroffen worden door lockdowns. Daarnaast lobbyen we bij overheden en beleidsmakers zodat bij beslissingen die zij maken, de kinderen niet vergeten worden.

In de COVID-19 hulpverlening werken we samen met partners als lokale overheden en geestelijk leiders. Het werk wordt mogelijk gemaakt door publieke en private donateurs. Zo financiert de HEINEKEN Africa Foundation (HAF) met een bedrag van 1,2 miljoen euro vier WASH-projecten in Burundi, DRC, Ethiopië en Sierra Leone. Dankzij deze samenwerking bereiken we tienduizenden mensen met water, zeep en voorlichting over hygiëne. Hiermee dragen we bij aan de verdere verspreiding van het virus.

Zo wordt bijvoorbeeld in Burundi een al bestaand waterleidingnetwerk uitgebreid om te zorgen dat ruim 20.000 mensen – waaronder 3.600 kinderen -schoon water krijgen. Daarnaast organiseren we, in samenwerking met lokale leiders, voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne. In DRC worden er ook nieuwe waterpunten aangelegd en krijgen gezondheidsmedewerkers extra training. In Ethiopië installeren we extra handenwas-punten en zorgen we voor goede wateropslagmogelijkheden. En in Sierra Leone delen we hygiëne-kits met daarin onder andere zeep uit.

Aangezien de WASH programma’s van cruciaal belang zijn om de verspreiding van COVID-19 in gemeenschappen te voorkomen, hebben veel regeringen in landen met een lockdown speciale toestemming gegeven aan World Vision om door te gaan met het boren van putten en het bouwen van waterpunten om de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. De medewerkers van World Vision nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, waaronder het dragen van beschermende kleding, om de verspreiding van het virus te voorkomen terwijl zij dit levensreddende werk uitvoeren. De uitgebreide handwas- en hygiënebevordering van World Vision, die voor deze crisis standaardinterventies waren, zijn nu nog kritischer.

Het doel van de HEINEKEN Africa Foundation is om in Afrikaanse landen de gezondheidsomstandigheden te verbeteren. Zij richten zich daarbij op het verbeteren van de toegang tot moeder- en kindzorg en betere toegang tot water, sanitatie en hygiëne. Zij zoeken daarbij samenwerking met NGO’s die al ter plekke werken en die dezelfde doelstelling nastreven. Een van de expertises van World Vision is WASH, elke 10 seconden krijgt iemand op de wereld dankzij World Vision schoon drinkwater.