Hoofdinhoud

Vandaag, na het vieren van de Dag van de Aarde, waarschuwt de internationale humanitaire organisatie World Vision dat de gevolgen van klimaatverandering wereldwijde conflicten veroorzaken en de toch al escalerende hongercrisis verder verergeren. Maar er is ook een oplossing.

Uit nieuw onderzoek van World Vision, waarin gemeenschappen in 9 lage- en middeninkomenslanden zijn onderzocht, blijkt dat klimaatverandering de druk op natuurlijke hulpbronnen vergroot. Dit resulteert in conflicten over grenzen, toegang tot water en verminderde oogstopbrengsten.

In het rapport Rising Storms: Climate Impacts on conflict is onder andere te lezen dat 86% van de mensen in die gemeenschappen te maken krijgt met een breed scala aan klimaatgevaren. Meer dan 60% gelooft dat klimaatverandering specifiek de conflicten in hun gemeenschappen verergert. Verder blijkt dat 57% van de klimaatgerelateerde gevolgen het risico op honger en voedselonzekerheid vergroot.

“De bevindingen van dit rapport geven een alarmerend licht op de problemen die alleen maar zullen toenemen als we niet onmiddellijk actie ondernemen”, zegt Marco van der Graaf, directeur van World Vision. “Terwijl mensen ontheemd raken of conflicten ontvlammen omdat gemeenschappen worstelen met de gevolgen van de klimaatverandering, nemen mensen vaak hun toevlucht tot negatieve coping-mechanismen die het milieu alleen maar verder aantasten. Bijna een derde van de mensen zegt dat de gevolgen van de klimaatverandering hebben geleid tot een toename van de ontbossing in hun gemeenschap, omdat de afnemende oogstopbrengsten mensen ertoe hebben aangezet meer land te zoeken om voedsel te verbouwen, of zich tot mijnbouw te wenden om hun gezinnen te onderhouden”, aldus van der Graaf.

Duurzame methode FMNR

Om hier iets aan te doen pleit World Vision voor Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR).  Door FMNR zijn er minder conflicten. Het is een duurzame methode die zorgt voor vermindering van de gevolgen van klimaatverandering, stabiliseert het milieu en verzacht geschillen over hulpbronnen.

Dankzij deze unieke snoeimethode wordt landbouwgrond weer vruchtbaar!*

FMNR is een doorbraak in de strijd tegen honger, voedselonzekerheid en ontbossing. De techniek verbetert daarmee het levensonderhoud, maar doordat het conflicten vermindert, vergroot het ook de veiligheid. Het is dus niet alleen een ecologische oplossing, maar ook een strategie voor conflictvermindering die een blijvende impact kan hebben op gemeenschappen over de hele wereld. FMNR is onderdeel van een duurzame oplossing voor hongerbestrijding, zie hiervoor ook de campagne GENOEG.

Voor deze innovatieve aanpak – waarin inmiddels al vele boeren zijn getraind – is World Vision bekroond met een alternatieve nobelprijs!

Belangrijkste statistieken uit het rapport:

  • 86% van de respondenten was van mening dat klimaatverandering een ernstig probleem vormt voor hun gemeenschap en 83% dacht dat klimaatverandering een ernstig risico voor hen en hun gezinnen vormt.
  • De meest voorkomende zorgen betroffen droogte (57%), veranderingen in het regenpatroon (48%) en hittegolven (42%).
  • 60% dacht dat de klimaatverandering de conflicten in hun gemeenschappen verergerde.
  • Gevraagd naar de oorzaak van milieu- en klimaatgerelateerde conflicten in hun gemeenschap, zei 38% dat dit te wijten was aan watertekorten. Corruptie (20%) en ontheemding (17%) waren de volgende meest voorkomende antwoorden.
  • Respondenten waren het er bijna universeel (99%) over eens dat klimaatverandering leidt tot ontheemding uit of naar hun gemeenschap.
  • 82% van de respondenten was het eens met de stelling ‘klimaatverandering verslechtert mijn economische situatie’.
  • Op de vraag hoe zij negatief worden beïnvloed door de klimaatverandering, noemde 72% van de respondenten de gevolgen die verband houden met hun levensonderhoud, waaronder ‘verlies van levensonderhoud’, ‘minder weiland’, ‘mislukkingen van de oogst’ en ‘moeilijke toegang tot water/voedsel’.
  • Meer dan de helft (51%) van de respondenten meldde dat verminderde toegang tot voedsel en water een belangrijke impact was van de klimaatgevaren, terwijl 57% het er volledig mee eens was dat klimaatverandering het risico op honger/voedselonzekerheid vergroot.

Door deze methode is inmiddels 6 miljoen hectare land herbebost in 20 jaar tijd, alleen al in Niger! Op dit moment worden ruim 2.000 boeren in Kenia getraind. Vervolgens gaan zij hun kennis weer doorgeven door andere boeren te trainen.

Lees hier meer over de activiteiten van World Vision op het gebied van FMNR

Hoe werkt FMNR? 

Boeren gaan op zoek naar de meest uitgebreide wortelstructuur op het beschadigde land. Dit land is vaak beschadigd door de gevolgen van klimaatverandering. Als deze wortelstructuur is gevonden, wordt alles gesnoeid, met uitzondering van het begin van de structuur. De wortels die overblijven worden goed beschermd zodat wilde dieren ze niet opeten. Boeren blijven de grond monitoren en beschermen door goed te snoeien waardoor bomen weer kunnen groeien. Vervolgens is er oogst.

Impact van FMNR 

Door deze methode is inmiddels 6 miljoen hectare land herbebost in 20 jaar tijd, alleen al in Niger. In Kenia krijgen op dit moment 2.000 boeren training en 80 boeren krijgen een extra training zodat andere boeren weer meer kunnen leren over FMNR.  

Het doel van World Vision is om vóór 2030 wereldwijd één miljard hectare dorre vlakte te herbebossen en weer vruchtbaar te maken. Hierdoor is er meer voedselzekerheid voor duizenden mensen.