Hoofdinhoud

Eind maart bezocht collega Hellen van World Vision Nederland het FMNR-project in Marsabit County, Kenia. Marsabit ligt in het noorden van het land, waar het klimaat heet, dor en droog is. Door dit klimaat is het moeilijk om voedsel te verbouwen en vee te onderhouden. FMNR is een unieke boomsnoeimethode van World Vision die zelfs een alternatieve nobelprijs won. Door deze methode kunnen bomen ook in dit soort gebieden hun gewassen laten groeien. FMNR wordt op dit moment in 27 landen toegepast. Hellen ging langs om de impact van deze methode met eigen ogen te bekijken.

Wat is FMNR?

Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) is een herbebossingstechniek die wordt gebruikt om kale akkers en droge vlaktes overal ter wereld weer gezond te maken. Van Latijns-Amerika, Indonesië tot Afrika. Onze FMNR-methode helpt boeren en leden van de gemeenschap hun land te vergroenen. Dit project zorgt voor verbetering van de voedselzekerheid in Kenia, verlagen van armoede en het tegengaan van de landdegradatie.

World Vision wil met deze methode voor 2030 wereldwijd één miljard hectare dorre vlakte herbebossen en weer vruchtbaar maken. 

Vrouwelijke trainers 

Samen met collega’s van World Vision Kenia bezocht Hellen drie projectlocaties in het uitgestrekte landschap van Kenia. Dit project richt zich behalve op FMNR ook op andere activiteiten die in het levensonderhoud voorzien. Denk hierbij aan bijenteelt, moestuinieren, spaar- en leenprogramma’s en de productie van energie-efficiënte fornuizen die helpen om het kappen van bomen voor brandstof te verminderen. Het project heeft tot nu toe 17 vrouwelijke trainers opgeleid.

Lees het verhaal van Rose die vertelt hoe de gemeenschap in Marsabit herstelde van droogte door FMNR

“Het was bemoedigend om te zien hoe gepassioneerd de vrouwen zijn over het FMNR-werk en hoe ze van plan zijn om te trainen en zo het werk uit te breiden”, vertelt Hellen. 

Onderwijs over FMNR

Ook de jongere generatie krijgt les over deze unieke boomsnoeimethode. Op dit moment zijn er 16 onderwijsinstellingen (3 middelbare scholen, 1 hogeschool en 12 basisscholen) die FMNR trainingen hebben gevolgd. World Vision traint clubleiders, die op hun beurt de leerlingen trainen. Hellen: “Ik bezocht een basisschool waar ik van de enthousiaste leerlingen hoorde over hun toewijding aan het werk, toekomstige plannen voor uitbreiding en de ambities om FMNR-ambassadeurs te worden. Deze clubs kweken een nieuwe generatie FMNR-kampioenen!” 

FMNR op lange termijn 

De impact van FMNR in het noorden van Kenia groeit. Het project heeft al meer dan 2000 mensen bereikt. Het provinciebestuur heeft een belangrijke rol in het implementeren van FMNR op de langetermijn. Zij steunt de FMNR-methode en heeft het opgenomen in een vijfjarenstrategie. Dit biedt een goede basis om FMNR ook ná het aflopen van het project te blijven inzetten.  

Uitdagingen en kansen in Marsabit 

Toch is het project in Marsabit niet zonder uitdagingen. De gemeenschappen hebben te maken met droogte. Dit heeft een grote impact op de uitvoering van FMNR en de activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de levensonderhoud. Ook zijn er soms wilde dieren aanwezig die de gewassen opeten. Door het uitgestrekte landschap worden lange afstanden afgelegd op zoek naar voldoende water en weiland voor het vee.

Maar gelukkig is er ook hoop! Een uitgestrekt land is beschikbaar gesteld voor de FMNR-activiteiten en de gemeenschap is enthousiast om aan de slag te gaan. De lokale overheid ondersteunt het project en de gemeenschap ook. Dit alles geeft veel kansen om van de FMNR-methode een succes te maken in Marsabit. 

World Vision voert 3 FMNR-projecten uit in het noorden en westen van Kenia, gesteund door EO Metterdaad en andere donoren. Het project dat Hellen bezocht in Marsabit is een tweejarig project dat eindigt in februari 2025. Daarna kunnen de FMNR-activiteiten zelfstandig worden uitgevoerd door de mensen in Marsabit.