Hoofdinhoud

Je hebt er waarschijnlijk nog niet zo bij stilgestaan, maar een geboorteakte is een van de krachtigste instrumenten die je een kind kunt geven, voor het leven. Hier zijn 5 redenen waarom.

Je hebt waarschijnlijk niet veel nagedacht over je geboorteakte, behalve wanneer je het moest opzoeken om een paspoort aan te vragen, de geboorte van je eigen kind te registreren, of een andere administratieve taak uit te voeren.

Maar dat eenvoudige stukje papier is goud waard voor een kind in armoede – het is het verschil tussen gezien worden en niet gezien worden, tussen een gemakkelijke weg en een heel moeilijke weg.

Naar schatting is van een kwart van de kinderen onder de vijf jaar wereldwijd de geboorte nooit geregistreerd. De gevolgen hiervan zijn enorm.

Kinderen zijn onzichtbaar.
Zonder wettig bewijs van bestaan zijn kinderen onzichtbaar – en dat is niet zo leuk als het klinkt. Ze kunnen zich vaak niet inschrijven voor school of voor de openbare gezondheidszorg. Ze zijn ook een makkelijk doelwit voor kwaadwillende werkgevers, mensenhandelaren of gewapende groepen die strijders willen rekruteren, want het is moeilijk om kinderen te beschermen waarvan je niet weet dat ze er zijn. Kinderen in deze categorie die ook tot etnische minderheden behoren, gehandicapt zijn, of wees, dakloos of ontheemd zijn, lopen nog meer risico.

Het is misschien maar een stukje papier, maar een geboorteakte kan een heel andere toekomst voor een kind openen. Het is een van de krachtigste middelen die je een kind kunt geven, voor het leven. Daarom is ervoor zorgen dat kinderen een bewijs van hun bestaan hebben, vaak een van de eerste dingen die we doen als we samenwerken met een gemeenschap in nood, en dit is waarom:

1.           Kinderen kunnen naar school gaan

In de meeste landen is een geboorteakte nodig als bewijs van identiteit en leeftijd om naar school te gaan en/of zich in te schrijven voor examens. Zonder geboorteakte lopen kinderen het risico helemaal geen onderwijs te kunnen volgen, waardoor ze vanaf het allereerste begin van hun leven worden benadeeld. Het schaadt hun zelfvertrouwen, hun eigenwaarde en hun toekomstige kansen op een baan – waardoor het moeilijker wordt om aan armoede te ontsnappen.

jongen kan naar school - world vision

2.           Kinderen krijgen toegang tot gezondheidszorg

Met een identiteitsbewijs kunnen kinderen toegang krijgen tot belangrijke gezondheidsdiensten zoals ziekenhuiszorg en gezondheidszorg in de gemeenschap wanneer zij die nodig hebben, of belangrijke kindervaccinaties krijgen. Zonder identiteitsbewijs kunnen zij gratis of gesubsidieerde initiatieven van de overheid op het gebied van gezondheidszorg mislopen, worden zij gedwongen hogere kosten te betalen dan anderen of kunnen hun ouders de moeilijke beslissing nemen om helemaal af te zien van medische hulp – soms met levensveranderende gevolgen.

gezondheidszorg world vision

3.           Kinderen zijn beter beschermd

Een geboorteakte geeft een kind een bewijs van zijn leeftijd. Zonder die akte zijn zij kwetsbaarder voor gedwongen huwelijken op jonge leeftijd, kinderarbeid of gevechten voor gewapende troepen. Het is ook een bewijs van de ouders en de nationaliteit van het kind, dat het beschermt tegen mensenhandel, illegale adoptie en scheiding van gezinnen, vooral als het gaat om migranten of vluchtelingen.

4.           Kinderen kunnen volwassen worden als ze volwassen worden (snap je het nog? 😉)

Als kinderen opgroeien en jongvolwassenen worden, hebben ze een geboorteakte nodig als identiteitsbewijs om een bankrekening te openen, toegang te krijgen tot sociale diensten, zich als kiezer te laten registreren, een paspoort te krijgen om te reizen, de formele arbeidsmarkt te betreden en onroerend goed te kopen of te erven. Zonder dat geld worden zij tegengehouden en worden hun mogelijkheden beperkt, ondanks de doelen of dromen die zij hebben.

Juan World Vision

5.           Kinderen kunnen de genderkloof helpen dichten

Bestaande discriminatie op grond van geslacht betekent dat in 25 landen vrouwen nog steeds niet dezelfde rechten als mannen hebben om de geboorte van hun kinderen te laten registreren of hun eigen nationaliteit aan hun kinderen door te geven. Meisjes lopen ook meer kans dan jongens om nooit naar school te gaan of om voor hun 18e te trouwen, en zonder geboorteakte is het risico op beide nog groter. Wanneer je een meisje een geboorteakte geeft, helpt dat haar om de score gelijk te trekken en haar vanaf het begin op weg te zetten naar meer gelijkheid. Ze heeft al genoeg te overwinnen.

World Vision india

Kindsponsoring helpt kinderen om voorgoed uit de armoede te komen. Voor bijna alle kinderen in onze sponsorprogramma’s betekent dat ook dat ze geholpen worden om een geboorteakte te krijgen en alle vrijheden die dat met zich meebrengt.

Wil jij een kind de kans geven om uit de cirkel van armoede te komen en bovenstaande mogelijkheden geven? Je kunt je nog tot en met woensdag 21 juni aanmelden voor het sponsorkindfeestje in Tanzania op 28 juni. Hiermee geef jij een kind de keus om voor jou als sponsor te kiezen. Meld je aan.