Hoofdinhoud

Nederlandse tieners maken zich zorgen over klimaatverandering, vervuiling en racisme. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna Group in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica. Wereldwijd zijn 26.000 tieners bevraagd naar hoe ze kijken naar Jezus, de Bijbel en gerechtigheid. Daaruit blijkt dat Generatie Z open en inclusief in het leven staat en op zoek is naar waarheid, authenticiteit en verandering.  
 
Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. Desondanks is slechts 5% van de tieners ervan overtuigd zijn dat ze een verschil kunnen maken en gemotiveerd om in beweging te komen voor gerechtigheid.  

Aan de slag voor gerechtigheid  
Nederlandse tieners verwachten niet van de kerk dat zij invloed heeft op kwesties als armoede en onrecht. Wel verwachten ze dat de overheid (71%), scholen (62%), politici (62%) onrecht aanpakken. Zowel wereldwijd als in Nederland hebben tieners het meest behoefte aan de aanmoediging van familie en vrienden als het gaat om zelf aan de slag te gaan voor gerechtigheid.

Open brief 
Naar aanleiding van het onderzoek Open Generation hebben BEAM, het jongerenplatform van de EO, World Vision en Alpha Nederland samen met christelijke tieners een brief geschreven aan alle kerkleiders van Nederland. Hierin roepen de tieners op tot meer aandacht voor hun generatie in de kerk en laten ze weten dat ze in gesprek willen met hun kerkleiders: “Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. We verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om Jezus te volgen. We zoeken naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen en onze vragen stellen.”

Open Generation symposium 
Tijdens het Open Generation symposium worden de Nederlandse uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse workshops en een panelgesprek met tieners. Projectleider Dorina Nauta: “Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling. Wat kunnen we als kerk van tieners leren? Wat hebben ze nodig om hun geloof handen en voeten te geven? En hoe geven we ruimte aan hen in onze geloofsgemeenschap? Tijdens het symposium lanceren we een toolkit, die handreikingen biedt om als kerk hiermee aan de slag te gaan.” 

Het symposium is voor kerkleiders, jeugdleiders, predikanten en iedereen die geïnteresseerd is in hoe je als kerk een plek kunt bieden aan Gen Z. De avond wordt gehouden op donderdagavond 15 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het Kruispunt in Amersfoort Vathorst. Aanmelden kan hier.