Mooie ontmoetingen in Isanga

Carel en Nelly op bezoek

bij hun sponsorkinderen in Tanzania

Sponsors Carel en Nelly de Vries reisden af naar World Visions projectgebied Isanga in Tanzania. Ze bezochten projecten over landbouw, water en gezondheidszorg. Ook gingen ze op bezoek bij hun sponsorkinderen thuis. Carel en Nelly schreven een prachtig verslag over deze reis.

Het bezoek heeft veel indruk op ons gemaakt. De kloof tussen het 'Disneyland' waarin wij wonen en de bittere armoede in Tanzania in het algemeen en in Isanga in het bijzonder is enorm. Toch zijn wij optimistisch. We zijn onder de indruk van de kwaliteit, visie en toewijding van het World Vision-team in Isanga. Het zijn mooie mensen die met veel liefde, kundigheid en inzet hun werk doen. Ook mooi om te zien hoe 'natuurlijk' zij omgang hebben met de lokale bevolking en de kinderen.

Bouwen aan een sterke gemeenschap

De grote uitdaging in Isanga is om de afhankelijkheid van sponsors, banken en bedrijven te verminderen en de eigen kracht van mensen en gemeenschappen te mobiliseren. Sterke gemeenschappen vergroten de kans dat na afronding van het sponsorprogramma, de gemeenschap het gebied op eigen kracht door ontwikkelt. Het zou prachtig zijn wanneer de gemeenschapsleiders zoveel mogelijk de eigen kracht, middelen en bronnen binnen de eigen gemeenschap weten aan te boren.

Daarmee kan dan zoveel mogelijk toegevoegde waarde, arbeid en welvaart voor het gebied behouden blijven. En dat versterkt ook de trots, het zelfbewustzijn en het vertrouwen in eigen kunnen. Wat dat 'eigen kunnen' betreft zijn wij optimistisch. We hebben veel mooie, sterke, intelligente, jonge mensen en vooral ook vrouwen ontmoet. Er is veel talent. 

Mooie ontmoetingen in Isanga
World Vision doet prachtig werk in Isanga! De hele aanpak en benadering spreken ons erg aan. Er wordt met en vanuit de lokale bevolking gewerkt, in nauwe samenwerking met de overheid.

Water is van levensbelang

Door World Vison wordt veel accent gelegd op het verbeteren van de watervoorziening. We bezochten twee locaties waar lokale 'watergroups' bezig waren met de aanleg en verbetering van ondiepe bronnen. Mooi om te zien hoe lokale groepen hierin de lead hebben en verantwoordelijkheid nemen. Een goed voorbeeld van het bouwen aan een sterke gemeenschap.
Watermanagement lijkt ons inderdaad een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Voldoende en schoon drinkwater op korte afstand is een eerste vereiste voor een goede gezondheid van de mensen.

De ondiepe bronnen zijn meestal nog wel door de mensen zelf aan te leggen, met betrekkelijk weinig ondersteuning van buitenaf. Maar voor grotere watervolumes moeten waterputten geslagen worden en dat is kostbaar en vereist geavanceerdere techniek. Daar hebben de dorpen in Isanga hulp bij nodig.

Water speelt ook een sleutelrol in de voedselvoorziening. De totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag is vergelijkbaar met die in Nederland. Het grote probleem is de verdeling over het jaar. Van mei tot november valt er nagenoeg geen neerslag. En in het regenseizoen heeft men dikwijls met enorme hoosbuien te maken, die erosie veroorzaken en schade toebrengen aan de gewassen.

Van dat laatste waren we getuige tijdens ons bezoek. Dat er in het regenseizoen genoeg water valt, bewijst de teelt van rijst waar veel water voor nodig is. Watermanagement is de sleutel tot verbetering van de voedselvoorziening. Nu is Isanga nog voor 60% van de voedselvoorziening aangewezen op voedselhulp. Met slim watermanagement moet het mogelijk zijn om het groeiseizoen te verlengen en zelfs, op beperkte schaal, gewasteelt in het droge seizoen mogelijk te maken. Hierdoor moet het mogelijk zijn om op termijn zelfvoorzienend qua voedselvoorziening te worden.

Mooie ontmoetingen in Isanga
De strategie om verwerking en handel zoveel mogelijk in eigen hand te houden zijn voor de toekomstige welvaart van het gebied van groot belang.

Duurzame ontwikkeling

De klassieke, historische valkuil voor de boer is dat hij leverancier van grondstoffen blijft. Een scenario dat de boeren arm en afhankelijk houdt. De landbouw in Nederland kwam pas echt tot ontwikkeling toen de boeren gezamenlijk, in coöperatief verband, de handel, verwerking en afzet van hun producten en de financiering van hun bedrijven gingen regelen. Daarom hebben we ook zo genoten van het bezoek aan de 'Savings Group', waar in een dorp een groep van ca. 40 boeren gezamenlijk een soort onderlinge bank en verzekeringsmaatschappij hebben opgezet. Een vrouw en een jonge student gaven voorbeelden van hulp die zij uit het gezamenlijke verzekeringspotje hadden ontvangen (respectievelijk voor medische hulp en studiefinanciering). Zelforganisatie is volgens ons echt de weg om het gebied duurzaam te ontwikkelen.

Mooie ontmoetingen in Isanga
Er zijn aansprekende resultaten behaald met het terugdringen van HIV-AIDS, ondervoeding en babysterfte. Fantastisch!

Gezondheidszorg boekt vooruitgang

We zijn onder de indruk van de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van de gezondheidszorg van de kinderen. Meer dan 10.000 kinderen kregen het afgelopen jaar vitaminesupplementen toegediend. Het binnenkrijgen van de juiste voedingsstoffen is van cruciaal belang om ondervoeding tegen te gaan. Ook is 82% van de kinderen onder de vijf jaar gevaccineerd.

We bezochten een kliniek en spraken met de toegewijde directrice. Aangrijpend om te zien met hoe weinig hulpmiddelen de directrice haar kliniek moet runnen. We hadden een erg leuke ontmoeting in de kliniek met een grote groep vrouwen met baby's die daar voor controle naar toe waren gekomen. Ook bezochten we een 'schoolklas' waar zwangere vrouwen voorlichting en training kregen over gezondheidszorg en voeding. Prachtig om te zien hoe zelfbewust en sterk veel (jonge) vrouwen zijn en hoe ze geïnteresseerd zijn in nieuwe informatie en hoe open ze communiceren.

Op bezoek bij sponsorkinderen

Dit was een mooie, intensieve, indrukwekkende en deels ook emotionele dag! Je komt dan echt bij mensen in de privésfeer en ziet van binnenuit hoe ze wonen en leven. Het was voor de gezinnen duidelijk een belangrijke belevenis. Mooi om te zien hoe het sponsorschap leeft en wordt gewaardeerd. Het was voor de kinderen zelf duidelijk een overweldigende ervaring.

Het viel ons op hoe goed en liefdevol Thomas en Juliana (van het World Vision-team) met de kinderen omgaan en ze op hun gemak weten te stellen. Want die kinderen waren er helemaal beduusd van om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan. In het huis van (sponsorkind) Mathias hebben we samen met de andere sponsorkinderen, een deel van hun ouders en andere genodigden gegeten. Het vertrek was tjokvol. Ontroerend om mee te maken hoeveel werk ze van de maaltijd hadden gemaakt. Het was een bijzondere ontmoeting.

Mooie ontmoetingen in Isanga