Voedsel en watervoorziening in Soedan

47% van de bevolking in Soedan heeft minder dan $ 1,25 per dag te besteden. Darfur en Kordofan zijn de armste gebieden. Het hoogte percentage (67%) van de mensen in armoede leeft in Central Darfur en South Kordofan. In South Kordofan wonen veel mensen die gevlucht zijn uit andere gebieden. De meeste mensen zijn boeren die een groot deel van hun land en vee zijn verloren wat direct effect heeft op hun voedselzekerheid. Naast conflicten zijn de economische omstandigheden verslechterd. De enorme inflatie en daarmee het extreem stijgen van de voedselprijzen met meer dan 50% maken de leefomstandigheden zwaar.

World Vision gaat binnen de DRA Sudan Joint Response in 2021 op 5 locaties in South Kordofan 50.000 kwetsbare mensen helpen door de volgende activiteiten:
 

Water, sanitatie en hygiëne

 • Rehabilitatie van 1 haffir (grote waterbron) en andere waterbronnen
 • Bouwen van nieuwe watervoorzieningen
 • Ieder kwartaal voorlichting geven over hygiëne
 • Trainen van hygiëne clubs op 6 scholen
 • Bouwen en herstellen van toiletten bij scholen
 • Bouwen van 3 WC blokken bij 3 gezondheidsklinieken


Voedselzekerheid en financiële ondersteuning

 • Geiten distribueren aan 150 huishoudens
 • Een vaccinatiecampagne mogelijk maken voor 40.000 dieren
 • Starten van 10 vrouwen groupen die eigen inkomen gaan genereren
 • Zaden en gereedschap distribueren aan 700 huishoudens
 • Boeren ondersteunen in met landbouwadviezen en –trainingen
 • Cash vouchers voor 600 kwetsbare huishoudens om producten te kopen die ze helpt met gewassen te verbouwen


Deze activiteiten zijn onderdeel van een gezamenlijke hulpactie, die wordt uitgevoerd vanuit de Dutch Relief Alliance (DRA) en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Andere organisaties die hierbij betrokken zijn: Plan International en ICCO/Cordaid.