Dutch Relief Alliance Afghanistan

Samenwerking Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een coalitie van 14 Nederlandse humanitaire organisaties die samenwerken met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse lokale organisaties. De leden zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, Oxfam Novib, Plan International, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tearfund, Terre des Hommes, War Child, World Vision Nederland en ZOA. Dit partnerschap heeft als doel om de effectiviteit en efficiëntie van humanitaire acties te verbeteren, om meer middelen ten goede te laten komen aan mensen in nood. Het wil een toonaangevend voorbeeld worden voor humanitaire hervormingen, door te werken in overeenstemming met de  Humanitarian Core Standards.  

De samenwerking 

Onze samenwerking draait om samenwerking, complementariteit en leren, respecteren van identiteiten en het benutten van elkaars sterke punten. Door de gezamenlijke aanpak kunnen we van elkaar leren en streven we naar verdere kwaliteitsverbetering en waar voor ons geld. Door samen te werken kunnen we betere hulp bieden aan mensen in nood. 

Basisprincipes van het Grand Bargain en Humanitarian Core Standards 

De Dutch Relief Alliance is ontstaan vanuit de gedeelde wens om de afspraken van het Grand Bargain in de praktijk te brengen. De sector heeft ingezien dat bij humanitaire hulpverlening ‘hoe’ uiteindelijk belangrijker is dan ‘wat’. Op dit punt slaat de Dutch Relief Alliance een nieuwe weg in. World Vision Nederland is toegewijd aan de gezamenlijke visie en aan het vinden van nieuwe manieren om deze als coalitie te realiseren. De Dutch Relief Alliance fungeert als een doorlopende, wereldwijde proeftuin voor betrokkenheid bij het Grand Bargain en de Humanitaire Kernnormen, zoals lokalisatie, meerjarige financiering en programmering, verantwoording en maatschappelijke betrokkenheid. 

Gedeelde focus op lokalisatie 

Wij zijn ervan overtuigd dat lokalisatie de effectiviteit kan verhogen door gebruik te maken van lokale kennis, inzicht in de context en sterke banden met gemeenschappen. De alliantie richt zich op lokale actoren die zich conformeren aan humanitaire principes en beschikken over de juiste capaciteiten, zoals relevante vaardigheden, middelen en operationele ruimte. Deze actoren kunnen niet alleen levens redden tijdens de eerste interventie, maar ook bijdragen aan herstelinspanningen en risicovermindering, zelfs lang nadat internationale hulpverleners de regio hebben verlaten. 

De strategie 

In de strategie voor 2022-2026 heeft de alliantie de focus verschoven van lokale programmering naar leiderschap. Een nieuw kader voor eerlijke partnerschappen legt de nadruk op samenwerking, respect en gedeelde risico’s en voordelen. Dit netwerk stimuleert samenwerking tussen diverse actoren op verschillende niveaus en streeft naar verbetering van zowel de kwantiteit als kwaliteit van lokale financiering via innovatieve financieringsmodellen. Door lokale betrokkenheid bij budgettoewijzing wil de alliantie lokaal leiderschap versterken en een centralere rol voor nationale en lokale actoren in humanitaire coördinatie bevorderen. 

Humanitaire behoeften 

De humanitaire behoeften blijven toenemen en worden steeds chronischer en complexer. Er zijn momenteel meer mensen ontheemd dan ooit sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Lokale vluchtelingensituaties verankeren zich steeds meer. Vrouwen en meisjes lopen een verhoogd risico op conflictgerelateerd seksueel geweld. Naarmate de klimaatcrisis versnelt, kunnen we meer migratie, conflicten, pandemieën en natuurrampen verwachten. Klimaatverandering en migratie leiden tot verstedelijking (meer dan 50% in 2020; minstens 70% in 2050) en de verstedelijking van humanitaire crises en hulpverlening vergroot de behoefte aan wendbaarheid, innovatie en samenwerking. 

Waar we werken 

Op dit moment voeren we gezamenlijke acties uit in onder andere Zuid-Sudan, Sudan, Ethiopië en Jemen. De alliantie kan binnen 72 uur reageren op acute crises.

Publicaties