Hoofdinhoud

Somalië – Noodhulp

In Somalië is dringend noodhulp nodig door ernstige overstromingen. 900.000 mensen verloren hun huis en er is veel schade aan wegen, watervoorzieningen en gezondheidszorg.

Dit zijn de grootste uitdagingen in Somalië

Schoon water

Door de vele overstromingen staan huizen onder water. Dit leidt tot ziektes en een gebrek aan water. Vrouwen moeten verder lopen voor water en er is een grotere kans dat ze lastig gevallen worden en te maken krijgen met (seksueel) geweld.

Bescherming

Kinderen hebben vaak geen veilige plek om op te groeien. Ook vrouwen worden niet goed beschermd. Wij richten ons op bescherming voor vrouwen waardoor het gendergeweld afneemt en de veiligheid van kwetsbare groepen wordt vergroot.

Gezondheidszorg

De vele overstromingen zorgen voor slechte gezondheidsomstandigheden. Wij richten ons op het verbeteren van de gezondheidszorg waardoor het aantal infectieziektes gerelateerd aan water afneemt.

De situatie in Somalië

Sinds half oktober 2023 heeft Somalië te maken met de ergste overstromingen in decennia. Hierdoor zijn 900.000 mensen op de vlucht, vooral het district Jowhar is het zwaarst getroffen. Waterpunten zijn verstoord, de toegang tot water is beperkt, de verspreiding van ziekten via vervuild water is groot en noodhulp is dus hard nodig.

Baby Hamdi met haar moeder in Somalïe

Medische hulp aan 50.000 mensen die zijn getroffen in het district Jowhar’

Dit is wat we doen

SCHOON WATER

Toegang tot schoon water

We vernieuwen en herstellen waterpunten voor bijna 50.000 mensen die door de overstromingen zijn getroffen in het district Jowhar. Door het herstellen van de waterpunten worden minder mensen ziek door ziektes als cholera en diarree.

Schoon water
Somalië overstromingen Johwar

GEZONDHEIDSZORG

Verbeteren van de gezondheidszorg

We verstrekken medische hulp en gezondheidszorg aan de bijna 50.000 mensen die zijn getroffen in het district Jowhar.

BESCHERMING

Door training en preventie over gendergerelateerd geweld zal de veiligheid en het welzijn van kwetsbare groepen vergroot worden. Inwoners worden getraind om hun veerkracht tegen toekomstige rampen te versterken. Kinderen en vrouwen zijn daarom beter in staat om in de toekomst met geweld en problemen om te gaan.

Somalië overstromingen Johwar

Project informatie: Het project loopt van december 2023 tot juni 2024. In dit project werken we nauw samen met verschillende lokale overheidsinstanties en de DRA. Het project wordt gefinancierd door de DRA.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!