Hoofdinhoud

Een beter leven voor kinderen begint bij een moeder

“Het ondersteunen van vrouwen heeft een directe en langdurige impact op de levens van kinderen. Daarom is aandacht voor vrouwen tijdens Internationale Vrouwendag nog steeds belangrijk”, stelt Marijke Zimba, directeur internationale programma’s World Vision Nederland.

“We zien, bijvoorbeeld in ons project in Mali, dat de effecten van vrouwenprojecten ontzettend groot zijn. Niet alleen geeft het vrouwen kracht om geweld tegen te gaan, het zorgt er ook voor dat meer kinderen naar school gaan en minder kinderen hoeven te werken.

“We weten dat wanneer vrouwen goed opgeleid zijn en beslissingen mogen en kunnen nemen, dit een positieve invloed heeft op hun hele huishouden, inclusief het welzijn en de bescherming van kinderen. Wanneer vrouwen meer besteedbaar inkomen hebben, gaat dit meestal naar het onderwijs van hun kinderen.”

Twee jaar geleden startte World Vision het project in Mali om ervoor te zorgen dat kinderarbeid af zou nemen. Mali wordt al jaren geteisterd door interne conflicten, wat ervoor gezorgd heeft dat veel mensen op de vlucht zijn en de rechten van kinderen onder druk komen te staan.

Daarom baseren we onze strategie op vrouwen die een sleutelrol spelen in alle aspecten van de strijd tegen kinderarbeid, met als doel het uitroeien ervan.

Het *PESEDEM project werd tussen januari 2022 – december 2023 ondersteund door de EU en is een samenwerking tussen World Vision en Stop Sahel (een lokale organisatie).

De uitrol van spaarverenigingen

De kern van het project is een empowerment vanuit de lokale gemeenschap zelf. Het project richt Saving for Transformation (S4T) -groepen op, waarbij vrouwen samen geld sparen en een dorpsvereniging creëren die werkt als een plattelandsbank. Gedurende een spaarcyclus van 8 tot 12 maanden wordt het geld verdeeld onder de leden (toegang tot kleine leningen), waardoor ze kunnen investeren in inkomen genererende activiteiten en zo in de behoeften van hun gezin voorzien. Deze toegang tot fondsen doorbreekt niet alleen de cyclus van economische tegenslag, maar vermindert ook het risico op geweld tegen vrouwen en hun kinderen en voorkomt kinderarbeid.

Strategie voor versneld schoolgaan

Wanneer vrouwen worden betrokken bij de besluitvorming in hun families en gemeenschappen en de steun krijgen die ze nodig hebben om echte verandering te brengen, ondersteunen ze hun gezinnen en gaan ook hun kinderen naar school.

Het project omvat ook de ‘Accelerated Schooling Strategy’. Dit is een versnelde onderwijsformule waarmee kinderen van 8 tot 12 jaar die niet naar school gaan of vroegtijdig gestopt waren, na 9 maanden training kunnen overstappen naar het vierde jaar van de basisschool. Als dat niet mogelijk is, kunnen ze naar lagere niveaus gaan in het derde jaar van de basisschool.

Deze aanpak zorgt ervoor dat kwetsbare kinderen toegang krijgen tot onderwijs, waardoor ze kunnen dromen en streven naar een betere toekomst.

Resultaten:

  • 376 meest kwetsbare huishoudens ontvingen 36.539,08 euro aan subsidies, wat resulteerde in een aanzienlijke vermindering van kinderarbeid en een toename van schoolbezoek.
  • 75 S4T-groepen, bestaande uit 1.858 leden, werden opgericht, waardoor kwetsbare huishoudens economisch sterker werden.
  • 63 groepen mobiliseerden en deelden 67.184,71 euro, wat de economische weerbaarheid binnen de gemeenschappen bevorderde.
  • 8.737 kinderen profiteerden van de diensten van de S4T-groepen en kregen toegang tot onderwijs en een betere toekomst.
  • 651 kinderen die het slachtoffer waren van de ergste vormen van arbeid en binnenlands ontheemde bevolkingsgroepen kregen steun voor hun terugkeer naar school, waarbij 577 kinderen met succes werden gere-integreerd in traditionele scholen.

De impact van het project blijft doorklinken in de levens van degenen die het heeft geraakt.

Lees hier het levensverhaal van een vrouw die een veranderaar is geworden in de strijd tegen kinderarbeid in haar gemeenschap:

Kadidia Karembe, lid van een spaargroep: “Met de komst van het project en het initiatief van de spaargroepen is de hoop herboren.  Ik verdien een beetje geld waarmee ik mijn gezin kan onderhouden en kleren voor mijn kinderen kan kopen. Mijn kinderen gaan nu zonder zorgen naar school en voelen zich beter tussen hun klasgenoten.”

*PESEDEM staat voor Promoting an Environment Supporting the Exercise of the rights of children victims of the worst forms of labour and migrant, Displaced and refugee Minors in Mali.