Hoofdinhoud

Mali – Onderwijs en bescherming voor kinderen

Omdat Mali erg arm is, er grote voedselonzekerheid heerst en er is sprake van een langdurig conflict, laten veel ouders hun kinderen werken. World Vision creëert een betere omgeving voor de ontwikkeling en de bescherming van kinderen.

Noodhulp

Op dit moment (voorjaar 2024) escaleert de situatie in Mali door gewapende conflicten, politieke instabiliteit en klimaatverandering. Hierdoor hebben 1,2 miljoen mensen een tekort aan basisbehoeften zoals voedsel en schoon water. World Vision is aanwezig en biedt steun aan deze mensen in nood. Om onze hulp te kunnen voortzetten, is snel hulp nodig.  

Langdurige Ontwikkeling

Naast het geven van noodhulp werken we in Mali aan onderwijs en bescherming voor kinderen.

Door de landurige conflicten en de armoede laten veel ouders hun kinderen werken. Dit gaat om bijna de helft van de kinderen tussen 5 en 14 jaar. Voor 40% is dit gevaarlijk werk. De ergste vormen van kinderarbeid zijn o.a.

 • Werk in mijnen,
 • Werk op straat,
 • Zoutproductie,
 • Sekshandel,
 • Rekrutering voor gewapende groepen,
 • Bedelen voor koranmeesters
 • en mensenhandel.

Deze gevaarlijke vormen van werk brengt de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen in gevaar en vormt uiteindelijk een belemmering voor de ontwikkeling van het land. Ook het onderwijs in Mali is een probleem. Slecht 43,3% was in 2019 inschreven op een school. In 2018 waren slechts 28% van de vrouwen geletterd en 47% van de mannen.

Verder zijn 51% van de mensen zonder woonplaats kinderen, trouwt meer dan de helft van de meisjes voor hun 18e, zijn zij hierdoor snel slachtoffer van seksueel geweld en zijn vluchtelingen die via Mali op doorreis zijn naar Europa bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel.

World Vision creëert een betere omgeving voor de ontwikkeling en de bescherming van het kind. Dit doen we door het creëren van de volgende activiteiten:

Dit is hoe we helpen

Verantwoordelijkheid

We dragen bij aan de wederzijdse verantwoordelijkheid van degenen die het leven kunnen veranderen van kinderen. Hierbij richten wij ons op degenen die een plicht hebben aan de kinderen, zoals;

 • Burgemeesters
 • Religieuze leiders
 • Vertegenwoordigers van beschermingsdiensten
 • Plaatselijke veiligheidscomités
 • Vertegenwoordigers van de burgerlijke samenleving
 • Ouders
 • En degenen die rechten hebben: de kinderen, de migranten/vluchtelingen/ontheemden.

Onderwijs

We faciliteren activiteiten om kinderen weer te laten instormen in het scholingssysteem.

Inkomens

Één van de centrale activiteiten is het versterken van het handelsvermogen om te kunnen werken aan het uitroeien van de ergste vormen van kinderarbeid.

We bieden alternatieve, niet gevaarlijke manieren om bij te dragen aan het inkomen van het gezin. Kinderen kunnen o.a. werken in de landbouw, bosbeheer of tuinieren. De bevolking wordt ook getraind in hoe ze het geld wat ze verdienen goed in kunnen zetten.

Bescherming

We ondersteunen centra, die de kinderen beschermen, met materialen om hen een veiligere basis te bieden. Ook laten we ouders kennismaken met een bewezen methode van World Vision om positieve aandacht aan hun kinderen te geven.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!