Drie kinderen halen water in Afrika bij de waterput

Schoon drinkwater

Bron van leven

Nederland staat in de top tien van landen met het schoonste drinkwater ter wereld. Maar wereldwijd staat schoon drinkwater onder druk. Voor 2,1 miljard mensen geldt dat ze geen toegang hebben tot schoon water. Iedere 90 seconden sterft een kind door het drinken van verontreinigd water.

Ongeveer een kwart van de wereldbevolking in 17 landen loopt een extreem groot risico op watergebrek. In het Midden-Oosten en Afrika zijn die risico’s het grootst.

Helaas neemt de waterschaarste neemt alleen maar toe. In 2030 zullen naar verwachting 700 miljoen mensen van huis en haard worden verdreven door het ontbreken van goed en genoeg schoon drinkwater. Als er niets gebeurt kampen in 2050 zelfs 5,7 miljard mensen met watertekort.

mama haalt drinkwater met kind.

Iedere 90 seconden sterft een kind door het drinken van verontreinigd water.

Schoon drinkwater voor iedereen?

De wereld bestaat voor zo’n 71 procent uit water. Je zou zeggen dat er dan genoeg water beschikbaar is, maar slechts 2,5 procent van al dat water is bruikbaar zoet water. Het grootste deel daarvan zit in ijskappen en gletsjers, het andere deel zit in de grond. Van die 2,5 procent blijft Iets meer dan 1 procent over als bron van het leven op aarde. Door verschillende oorzaken die met elkaar samenhangen, neemt dat aanbod af terwijl de vraag de komende jaren sterk toeneemt. Zo zorgen de groei van de wereldbevolking, verbeterde levensstandaarden, de consumptiemaatschappij (voor veel industriële processen is water nodig) en de toenemende vraag naar water voor landbouw voor een grote vraag naar water. Ondertussen slinkt de watervoorraad aan de aanbodzijde door klimaatverandering, ontbossing, waterverspilling en de vervuiling van water. Dat leidt tot steeds meer onzekerheid over de beschikbaarheid van water. Wetenschappers voorspellen dat waterschaarste de komende tien jaar een van de grootste risico’s vormt voor de vrede en veiligheid in de wereld.

Vooral in Afrikaanse landen als Ghana, Ethiopië, Nigeria en Oeganda is het waterprobleem enorm. De infrastructuur om mensen van schoon drinkwater te voorzien, ontbreekt. In afgelegen gebieden in Afrika halen mensen hun water uit meren en rivieren, dat water is vaak vervuild. Vies drinkwater veroorzaakt ziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie met soms zelfs de dood tot gevolg. Hoewel diarree voor ons vrij onschuldig klinkt, is het in ontwikkelingslanden nog altijd doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen jonger dan 5 jaar.

Twee jonge vrouwen halen water.

In Afrika worden meisjes en jonge vrouwen extra hard getroffen door het gebrek aan schoon drinkwater in de buurt. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water bij een put, bron of rivier. Dit kost veel tijd. In Oost-Afrika besteden meisjes en jonge vrouwen bij elkaar 40 miljard uur per jaar aan het halen van water. In de tijd die zij daar aan kwijt zijn, kunnen zij niet naar school of werk. Zo leidt waterschaarste indirect tot armoede. Daarbij komt dat het sjouwen van water lichamelijk zwaar en gevaarlijk is. Onderweg kunnen de vrouwen wilde dieren tegenkomen of te maken krijgen met seksueel geweld.

“Dichtbij schoon water kunnen krijgen, betekent minder kans op (seksuele) mishandeling tijdens lange nachtelijke tochten om water te halen. Het betekent een goede nachtrust voor de volgende schooldag. Het betekent genoeg tijd om huiswerk te maken.”

Hendrina bezocht haar sponsorkind Tamba in Sierra Leone

Hoe zorgt World Vision voor schoon drinkwater?

We zorgen dat gemeenschappen toegang hebben tot drinkwaterbronnen, bijvoorbeeld door naar water te boren en waterpompen te installeren. Wij bouwen die waterpunten in samenwerking met gemeenschappen en overheden en zorgen dat ze lokaal worden beheerd en onderhouden.

Lees meer over onze aanpak bij het thema: water en hygiëne.

Jongen geniet van water in zijn gezicht.

Samen werken we aan schoon drinkwater voor iedereen

Meer lezen over onze aanpak én wil je meehelpen? Lees meer over wat jij kunt doen en bekijk ook de pagina over water en hygiëne.  

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Lees meer over water en hygiëne.