Child Safe Zones

Er bestaat een wereld...

Sponsor een kind

Verander het leven van een kind.

Wat maakt World Vision uniek?

Kind

1. De meest kwetsbare kinderen

Kinderen in armoede zijn kwetsbaar. Met uw sponsoring geeft u een kind zorg, hoop én liefde! 

wereld

2. In de meest moeilijke gebieden

We maken geen onderscheid naar geloof, ras of politieke voorkeur en werken in de meest moeilijke en instabiele gebieden.

Zelfredzaamheid

3. Op weg naar zelfredzaamheid

We trainen de lokale bevolking, zodat zij na ongeveer 15 jaar niet meer afhankelijk zijn van hulp.

Omgeving

4. Directe impact op kind, familie én omgeving

Uw sponsoring heeft directe impact op het kind én zijn of haar omgeving. We spelen in op lokale noden en behoeften.

Envelop

5. Blijf op de hoogte van uw sponsorkind

Als sponsor krijgt u post van uw sponsorkind en updates van het projectgebied. U kunt zelfs uw sponsorkind bezoeken!

Hoe kunt u helpen?

 


 

Onze missie: elk kind tot bloei! World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.
Missie World Vision