Hoofdinhoud

World Vision is erg blij dat de VN-Veiligheidsraad een resolutie heeft aangenomen waardoor de grensoverschrijdende operaties van de VN in Syrië nog 6 maanden door kunnen gaan. Hierdoor kan levensreddende hulp de meer dan 4 miljoen kwetsbare mensen in Noordwest-Syrië, met name kinderen, blijven bereiken.

De meeste inwoners van dit geïsoleerde grensgebied zijn namelijk afhankelijk van humanitaire hulp van over de grens. Onder hen bevinden zich meer dan 1,7 miljoen meisjes en jongens, van wie bijna de helft momenteel niet naar school gaat en dringend behoefte heeft aan onderwijs en bescherming. Meer dan drie miljoen mensen in Noordwest-Syrië hebben niet genoeg te eten. Kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn in het bijzonder kwetsbaar voor ondervoeding en groeiachterstanden. Velen van hen leven in geïmproviseerde onderkomens en kunnen zich niet beschermen tegen het barre winterweer, waardoor zij nog meer worden blootgesteld aan de verspreiding van dodelijke ziekten zoals cholera. Nog zorgwekkender is dat de verslechterende humanitaire situatie en de onzekere toekomst ook hebben geleid tot een toename van zelfmoordgedachten onder vrouwen, meisjes en jongeren die in een uitzichtloze situatie zitten in Noordwest-Syrië. De beschikbare diensten voor geestelijke gezondheidszorg zijn niet voldoende om in de groeiende behoeften te voorzien.

Nu de humanitaire nood in Syrië het hoogst is, is de verlenging van de grensoverschrijdende VN-resolutie met nog eens zes maanden essentieel om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van vrouwen, kinderen en jongeren. Er is momenteel geen andere manier om hulp te verlenen die qua omvang, bereik en transparantie kan tippen aan het huidige grensoverschrijdende VN-mechanisme. Het is voor hulporganisaties zoals World Vision een vitale levensader om hulpgoederen en levensreddende diensten te leveren, met name in het koude winterseizoen.

Hoewel deze verlenging wordt toegejuicht, zijn er dringend langetermijnoplossingen nodig om ervoor te zorgen dat alle Syriërs na bijna 12 jaar conflict en ontheemding een veilig en gezond leven kunnen leiden en zich kunnen ontplooien. Diplomatieke actie en politieke oplossingen blijven dringend nodig om de benodigde humanitaire toegang in heel Syrië te vergroten en in stand te houden. Het overleven van Syrische kinderen hangt ervan af.

Lees meer over de situatie in Syrië