Hoofdinhoud

Nu de winter snel nadert is er een rode draad te zien in de drie grootste vluchtelingencrisissen.

In Oekraine, Syrie en Afghanistan kampen mensen met barre winterse omstandigheden. Vooral gezinnen waarbij een vrouw aan het hoofd staat hebben het zwaar. Zij worstelen met sociale stigma’s waarmee zij worden geconfronteerd, dat maakt deze groep kwetsbaar. Vrouwen worden hierdoor gedwongen tot het nemen van wanhopige maatregelen.

Het nieuwe rapport van World Vision, Out in the Cold, onderzoekt hoe gevluchte huishoudens met een vrouw aan het hoofd omgaan met de barre winterse omstandigheden en hoe het geslacht van het gezinshoofd de kwetsbaarheid van het gezin in de winter aanzienlijk kan vergroten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens met een vrouw aan het hoofd minder voedsel consumeren, een risicovolle schuldenlast aan gaan, hun kinderen laten werken en hun minderjarige dochters verkopen voor een huwelijk of sekswerk. Nu de temperaturen in Oekraïne, Syrië en Afghanistan levensbedreigend laag zijn, krijgen zij ook te maken met een ander probleem.

Doordat er geen brandstof, hout of elektriciteit te koop is, kiezen deze vrouwen vaak voor het verbranden van plasticzakken en oude kleding om hun gezin te kunnen verwarmen. Deze praktijken hebben chronische gevolgen voor de gezondheid van gezinnen, voor het milieu en ze verhogen het risico op branden.

Het koude weer, het onvermogen om hun kinderen warm te houden en goed te voeden en de ontoereikende huisvesting eisen een tol van mentale gezondheid van vrouwelijke gezinshoofden. Dit leidt tot stress, fysiek en emotioneel geweld, verwaarlozing en daaruit voortvloeiende gedragsproblemen bij kinderen.

Het rapport van World Vision, Out in the Cold, staat de aanbeveling om prioriteit te geven aan ontheemde gezinnen met een vrouw aan het hoofd en om seizoensgebonden financiële bijstand te verlenen die hen in staat stelt om voor hun gezin te zorgen. Naast financiële bijstand moet prioriteit worden gegeven aan voorzieningen om te kunnen overwinteren, zoals de distributie van vaste milieuvriendelijke brandstof en verwarmingsapparaten, de distributie van winterkleding en dekens en de isolatie van schuilplaatsen. Het allerbelangrijkste is een snelle toegang tot mentale gezondheidszorg, want vrouwen vechten dit seizoen op alle fronten.