Hoofdinhoud

Twaalf jaar na het uitbreken van het conflict in Syrië zitten 4,6 miljoen mensen klem in Noordwest Syrië. Voor tachtig procent betreft het vrouwen en kinderen. De meesten moesten meerdere malen hun huis ontvluchten, bijna twee miljoen mensen verblijven in vluchtelingenkampen. Honger is er wijdverbreid. Nu de economische situatie snel verslechtert, levert dit ernstige mentale gezondheidsproblemen op.  

Het rapport Reaching the Final Straw (De laatste strohalm), gepubliceerd door World Vision in samenwerking met No Lost Generation, beschrijft de schokkende feiten over de mentale gezondheid in Noordwest Syrië. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onthulde eerder al een verdriedubbeling van zelfdoding in de eerste helft van 2022, vooral onder meisjes onder de 18 jaar. Deze herfst interviewde World Vision meer dan 100 vrouwen, mannen en jongeren in Idlib over hun mentale gezondheidssituatie.  

Gevarenzone
Meer dan negentig procent van de ondervraagden zei dat het aantal doden door zelfmoord was toegenomen dit jaar. De helft gaf aan dat volwassenen, maar vooral meisjes in de gevarenzone verkeren. Drie kwart van de ondervraagden noemde armoede en het gebrek aan basisvoorzieningen als primaire oorzaak van suicidale gedachten onder jongeren.

De verslechterde mentale gezondheid van vrouwen en meisjes komt met name door de beperkte bewegingsvrijheid in Noordwest Syrië. Enerzijds komt dit door het gebrek aan veiligheid in het gebied, anderzijds door het gevaar van seksueel geweld tegen vrouwen, zoals huiselijk geweld, en kindhuwelijken.

Generatie
Johan Mooij, directeur van World Vision Syrië: “Als we nu niets doen, dreigen we een complete generatie te verliezen. Zelfdoding onder meisjes wordt nauwelijks geregistreerd, terwijl onder deze groep zelfdoding het meeste voorkomt. Kinderen in Noordwest Syrië verliezen hoop voor de toekomst. Het is van groot belang dat de wereld de kinderen in Syrië niet vergeet.”