Hoofdinhoud

Door zware regenval, overstromingen en extreme droogte is de situatie in Somalië ernstig en dreigt een hongersnood. Meer dan 6 miljoen mensen hebben hulp nodig. Duizenden mensen zitten vast in hun huis vanwege het vele water, anderen zijn gevlucht naar een veilige plek om te wonen maar vluchtelingenkampen zitten vol. Er is niet genoeg voedsel en water. World Vision komt samen met Nederland Zingt en EO Metterdaad in actie om de hongersnood in Somalië te voorkomen.  

Hoe helpen wij? 

Voedselhulp

We behandelen ondervoede kinderen en geven bijvoeding. Daarnaast krijgen de mensen cash vouchers waarmee ze eigen eten kunnen kopen. 

Medische zorg

We ondersteunen Mobiele Gezondheidsteams in Somalië zodat gezondheidsposten in vluchtelingenkampen beter bereikt kunnen worden. Er wordt een Moederkind centrum gebouwd in één van de vluchtelingenkampen. In dit gezondheidscentrum zal World Vision de eerstelijnszorg opzetten, personeel opleiden en voorzien van essentiële medische benodigdheden.   

Beschermen van kinderen

We werken aan een plek waar kinderen veilig op kunnen groeien, in het speciaal kinderen met een handicap of trauma. In een centrum geven waar kinderen heerlijk kunnen spelen, geven onze hulpverleners weerbaarheidstraining en traumaverwerking aan kinderen. Daarnaast trainen we de dorpen op het gebied van kinderrechten en het voorkomen van mishandeling.  

Schone sanitaire voorzieningen

We werken aan een watervoorziening op zonne-energie. Dit zorgt voor schoon drinkwater en irrigatie voor 1200 inwoners. Daarnaast bouwen we aparte toiletten voor mannen en vrouwen met sanitaire voorzieningen. Ook  geven we voorlichting en werken aan de bewustwording over hygiëne.  

Voedselzekerheid en landbouw 

We behandelen ondervoede kinderen en geven bijvoeding. Om te werken aan voedselzekerheid werken we samen met de Kabasa boerderij. Op deze plek worden landbouwactiviteiten uitgevoerd op percelen die zijn toegewezen aan 200 huishoudens. We geven deze huishoudens training, zorgen voor verbetering van de watervoorziening en ondersteunen bij het op peil krijgen van de veestapel die door droogte verloren is gegaan. Door deze hulp verbeteren we de voedselzekerheid in Somalië.  

“Ali is vader van 6 kinderen en samen met zijn vrouw en schoonvader, komt hij aan in één van de vele kampen in Somalië. Hij heeft z’n huis en vee achtergelaten omdat hij bang was dat zijn kinderen geronseld zouden worden door de rebellen. Ik zie het gezin zitten. Ze wachten op een plek waar ze kunnen verblijven. Moe en ondervoed zijn ze aangekomen in een hopelijk veiligere omgeving. We begeleiden ze naar een stukje zand in het kamp en dankzij de buren mogen ze wat stokken lenen en bouwen ze een hutje.” 

Willianne van Slooten, programmamanager

GENOEG mensen om te helpen 

Kinderen in Somalië hebben recht op GENOEG water, GENOEG voedsel, GENOEG sanitaire voorzieningen en GENOEG gezondheidszorg. Wij kunnen dit niet alleen. Samen kunnen we ondervoeding stoppen en een einde maken aan honger onder kinderen.  

EO Metterdaad in Somalië 

Op 16 december wordt er een speciale uitzending van Nederland Zingt besteed aan Somalië: Nederland Zingt voor Somalië. In de weken erna zijn elke zaterdag om 18.10 uur en zondag om 11.30 de uitzendingen van EO Metterdaad in Somalië te bekijken op NPO 2. 

Kijk hier de uitzendingen van EO metterdaad met World Vision in Somalië